Ambities en prioriteiten ASKO scholen 2023-2027

Zie:​ pdfKoers 2023 - 2027 voor een korte weergave. Het complete verhaal staat hier.

Onderzoek inspectie

Vierjaarlijks inspectie onderzoek bestuur rapportage januari 2020 vindt u hier.  

Jaarverslag en jaarrekening 2022

In het pdfjaarverslag en jaarrekening 2022 staat welke activiteiten in een jaar zijn ontplooid en welke resultaten daarbij zijn behaald. 

Archief 

Statuten

De statuten stichting ASKO vindt u hier.

Bestuursreglement

Het bestuursreglement vindt u hier.

Algemene Inkoopvoorwaarden

Zie dit stuk.