Ambities en prioriteiten ASKO scholen 2023-2027

Zie:​ pdfKoers 2023 - 2027 voor een korte weergave. Het complete verhaal staat hier.

Onderzoek inspectie

Vierjaarlijks inspectie onderzoek bestuur rapportage januari 2020 vindt u hier.  

Jaarverslag en jaarrekening 2023

In dit document staat welke activiteiten in een jaar zijn ontplooid en welke resultaten daarbij zijn behaald. 

Archief 

Statuten

De statuten stichting ASKO vindt u hier.

Bestuursreglement

Het bestuursreglement vindt u hier.

Algemene Inkoopvoorwaarden

Zie dit stuk.