5fe3f132 17d7 496d b352 b5388c315c19

Vastgesteld door het bestuur: 16 mei 2022

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht: 14 juni 2022

Colofon

Tekst
ASKO bestuursbureau

Tekst en beeldredactie
ASKO bestuursbureau

Amsterdam datum: 20 juni 2022

Niet uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van de ASKO.

Bevoegd gezag: ASKO (Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs):

bestuursnummer 41023
fiscaal nummer 8076.13.332
KvK 341 05 740
ING NL12INGB0676033156