• In de spotlight

Universitair geschoolde leerkrachten worden opgeleid in onze ASKO Opleidingsschool. Ze starten na hun studie als leerkracht en zetten daarnaast in verschillende rollen hun expertise in: als mentor, als schoolopleider, als coördinerend schoolopleider, als coach, als lid van een leerteam, als kartrekker van een leerteam of als onderzoekscoördinator en ook als ib-er, coach, extra ondersteuner of adjunct schoolleider. En inmiddels is de eerste door ons opgeleide UPvA student begonnen als schoolleider: Bart Joosse!

Op de groet van een paar kinderen na, die het “Goedemorgen meester Bart” nu gewijzigd hebben naar een “Goedemorgen directeur Bart”, is er niets veranderd. Bart Joosse is zich, nu hij directeur van de Admiraal de Ruyterschool is, niet ineens anders gaan kleden of gaan gedragen. Dat ‘gewoon blijven’ is Bart bij uitstek.

Universitaire PABO

"Als tiener was ik altijd al bezig met activiteiten te organiseren voor kinderen, ook als lid van de buurtvereniging. Toen ik mijn VWO had afgerond startte net de universitaire PABO. Van het VWO kon ik zo door naar de universiteit. Het werken met kinderen, het lesgeven, het iets nieuws leren aan kinderen, dat wilde ik doen."

Admiraal de Ruyterschool Amsterdam

"Het laatste jaar van mijn studie liep ik mijn LiO-stage op de Admiraal de Ruyterschool en dat beviel goed. Zo goed dat ik er nu al tien jaar werk. De eerste jaren heb ik alleen lesgegeven. Daarna werd ik naast leerkracht onderzoekscoördinator. Ik ben ook schoolopleider geworden, zodat ik studenten binnen onze school kon begeleiden.

Vier jaar geleden ben ik coördinerend schoolopleider geworden van alle ASKO opleidingsscholen. Dat zijn er momenteel 20 maar we werken er naartoe om van al onze scholen opleidingsscholen te maken. We willen dat elke student en startende leerkracht goede begeleiding krijgt. We werken daarbij nauw samen met de HvA en de UPvA. Ik hou me in die functie bezig met het plaatsen van studenten, ik ben een schakel tussen het werkveld en opleiding."

Bliksemcarriére basisonderwijs

"Je zou het een bliksemcarriére kunnen noemen, maar het ging ergens ook vanzelf. Toen eind vorig jaar onze adjunct-directeur met pensioen ging namen veel collega’s al aan dat ik op die functie zou solliciteren. Ik heb goed nagedacht of ik dat wilde op de school waar ik startte. Ik ben ervoor gegaan en ben het geworden. Ik besloot om ook voor de klas te blijven staan. Ik werkte drie dagen als adjunct en twee dagen stond ik voor de groep. Het voor de groep blijven staan maakt dat ik gevoel hou bij wat er speelt én ik zie of wat we bedenken in de praktijk blijkt te werken.

Vorig jaar gaf onze directeur Saskia van Caem aan dat ze bij het Bestuursbureau van ASKO aan de slag zou gaan. Het voelt hier zo goed en veilig dat ik het aandurfde om te solliciteren op de functie van directeur. Saskia werkt nu nog twee dagen als directeur, ik drie dagen. Verder sta ik een dag voor groep 7 én werk ik een dag als coördinerend schoolopleider."

Directeur basisonderwijs

"Voor mijn collega's ben ik volgens mij sinds ik directeur ben niet erg veranderd. Ik ben een directeur die vanuit de praktijk komt. Ik heb veel kennis van afspraken, ik weet hoe we het doen. Ik loop door de school, ik ken alle kinderen. Ik denk dat ze het ook wel waarderen dat ik zelf ook nog voor de groep sta. Zo ervaar ik wat zij ervaren. Ik zie waar we tegenaan lopen. Ik voel veel vertrouwen vanuit het team en ouders."

Team Admiraal de Ruyterschool 

"Het loopt goed hier. We hebben een goed team aan leerkrachten en studenten. Het lerarentekort is hier nu niet. Dat zorgt voor heel veel rust. Ik voel me er namelijk heel verantwoordelijk voor dat elke groep een leerkracht heeft. We hebben op school duidelijke afspraken, er is een goede kwaliteitscultuur en structuur. Ik denk dat het fijn is om hier te werken als leerkracht. Er is sprake van een leuk team dat zich ontwikkelt."

Waarom werken in het onderwijs?

"Op school heb je een baan met enerzijds vrijheid, wat betreft het inrichten van je werk. Er is ruimte voor creativiteit en in hoe je les wilt geven. Er zijn ook duidelijke afspraken, er is begrenzing, dus je gaat niet koppie onder. Het werk is echt elke dag anders. En als je het in je hebt om in te spelen op al waar de kinderen mee komen, dan word je dagelijks beloond met de mooiste gesprekken!"

Werken in het onderwijs, iets voor jou?

Bekijk de vacatures en ga het gesprek met ons aan!

Naar het vacature overzicht

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin