ASKO wil toekomstige leerkrachten opleiden tot bevlogen vakbekwame leerkrachten in de grootstedelijke context en tegelijkertijd Opleiden in de School benutten als vliegwiel voor schoolontwikkeling.

Jarenlang ervaring studentenbegeleiding

ASKO heeft jarenlange ervaring in het goed begeleiden van studenten.

De ASKO Opleidingsschool werkt samen met de opleidingsinstituten in Amsterdam en ziet het opleiden in de school als een vliegwiel voor de ontwikkeling van zowel de studenten, de leraren en de leerlingen in de school. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het startbekwaam maken van nieuwe leerkrachten.

Lesgeven is vakmanschap en de leerkracht is een vakman. De ontwikkeling van dit vakmanschap staat centraal bij de begeleiding van studenten. De opleidingsscholen die studenten opleiden leveren maatwerk, waarbij op een veilige manier gewerkt wordt aan de zone van naaste ontwikkeling. We doen dat met mentoren en schoolopleiders die werkzaam zijn op de school. De schoolopleiders werken gezamenlijk cyclisch aan de kwaliteit van ASKO OPLIS binnen verschillende leerteams.

Opleidingsscholen ASKO

Op de opleidingsscholen wordt, vanuit vragen van de scholen, onderzoek gedaan door studenten. Hierbij participeren studenten zoveel mogelijk binnen leerteams op de opleidingsscholen, in samenwerking met leerkrachten. Studenten en leerkrachten werken samen, delen kennis en ontwikkelen zich samen. Opbrengsten van onderzoek hebben een meerwaarde voor alle betrokkenen. Binnen de ASKO wordt onderzoek gezien als een methodiek om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en verdiepen.

De ASKO Opleidingsschool kenmerkt zich door:

  • Kwaliteit van onderwijs en opleiden in school
  • Schoolopleiders op school
  • Verschillende concepten, wijken, populatie
  • Begeleiding op maat
  • Onderzoekende cultuur

Dit zijn de 20 ASKO opleidingsscholen:

Wij leiden je graag op bij ASKO!

Ontwikkelen

Ook als je studie ten einde is en je aan het werk bent kan je jezelf blijven ontwikkelen. Bij ASKO wordt veel aandacht besteed aan interne trainingen. Een greep uit het aanbod, waar alle ASKO-collega's gebruik van mogen maken:

  • 'Een goede start': In verschillende, vaak coöperatieve, werkvormen krijgen de deelnemers inzichten, tips, instrumenten en informatie over het begeleiden van hun klas in de eerste schoolweken.
  • Verbindend en effectief communiceren met ouders: Door deze training kom je meer in je kracht en ervaar je meer rust en vertrouwen bij het voeren van lastige (ouder)gesprekken.
  • Meer energie –Minder stress: Een workshop waarbij het energiemanagement voor leerkrachten centraal staat. Hoe kan je beter voor jezelf zorgen als leerkracht, zodat je meer energie overhoudt aan het eind van de dag/ week/ etc. 
  • Herkennen van-en omgaan met autisme: Tijdens deze workshop wordt duidelijk gemaakt wat autisme inhoudt, wat de kenmerken van autisme zijn en hoe je die kunt herkennen bij je leerlingen. Vervolgens worden tips gegeven over hoe je autistische kinderen in je groep op een effectieve manier kunt benaderen. 
  • Betekenisvol inzetten van iPads in groep 1-2: Tijdens deze bijeenkomst staan taal, rekenen en programmeren centraal. Hoe kan je een iPad doelgericht inzetten?