• Onderzoek

In het kader van het nieuwe Koersplan (startdatum 1 januari 2023), organiseren we in heel 2022 vrijwel elke maand een 1,5 à 2 uur durende 'Onderwijstafel', passend bij onze onderzoekende cultuur. 

Tijdens een Onderwijstafel laten we ons inspireren rondom een thema en bespreken we de relevantie van het thema voor het nieuwe Koersplan. De thema’s die we nu gekozen hebben bouwen voort op de hoofdthema’s van ons jaarplan en de thema’s uit de huidige koers.   

De opzet van de tafels is in grote lijnen: 

  • Het opdoen van inspiratie en informatie op het thema  
  • In dialoog met de aanwezigen, aan de hand van de volgende vragen:   
  1. Wat betekent dit thema voor jouw eigen school?   
  2. Wat betekent dit thema voor de ASKO?  
  3. Hoe nemen we de input mee naar de nieuwe Koers?  

Deelname aan de Onderwijstafels is vrijwillig en staat open voor iedereen binnen de ASKO. 

Hybride vormen van onderwijs

De eerste bijeenkomst vond afgelopen week plaats. Het thema was: Hybride vormen van onderwijs. We hebben teruggeblikt op de perioden van afstandsonderwijs. Er is ervaring opgedaan met diverse vormen van hybride onderwijs waarbij de inzet van technologie een belangrijke rol speelde. 

Je ziet dat de middelen sterk zijn verbeterd (bijvoorbeeld veel meer apparatuur en een goedwerkend online platform) en de digitale bekwaamheid van de medewerkers is sterk toegenomen. Dit biedt geweldige kansen om blijvend vruchten te plukken van een verdere inzet van ICT. Daardoor zou je je onderwijs anders kunnen organiseren. Met als gevolg bijvoorbeeld meer onderwijs op maat en wellicht een bijdrage in het oplossen van het lerarentekort.  

Ter inspiratie hebben we gekeken naar het voorbeeld van de Wereldschool. Deze organisatie heeft uitgebreide ervaring met het verzorgen van les op afstand. Hoe is e.e.a. opgezet en wat zou je hiervan kunnen leren? 

Tijdens de bijeenkomst ontstond een interessante discussie. Hoe zie jij onderwijs over bijvoorbeeld 5 jaar? In hoeverre zie je binnen je eigen school mogelijkheden om onderwijs met behulp van technologie anders te organiseren? En wat zou de stichting hierin moeten betekenen? 

Onderwijstafel Familie School 

Op 3 maart vindt de volgende Onderwijstafel plaats. Deze staat in het teken van de Amsterdamse Familie School. Een Amsterdamse Familie School biedt ondersteuning aan het hele gezin door samen te werken met verschillende maatschappelijke instellingen op het gebied van cultuur, sport, armoedebestrijding en zorg.  

De Lukasschool werkt al jaren hard aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen. Ook Gemeente Amsterdam heeft kansengelijkheid hoog op de agenda staan.  

Werken bij ASKO 

Past onze onderzoekende cultuur bij jou? Bekijk ons vacature aanbod en join the team! 

Naar het vacature aanbod 

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin