​ICT speelt een belangrijke rol als hulpmiddel in het onderwijsleerproces op de scholen. En met betrekking tot de lesinhoud is er bijvoorbeeld aandacht voor digitale geletterdheid. Dit is broodnodig in een gedigitaliserde maatschappij. ​Daarnaast wordt ICT ingezet als middel bij de bedrijfsvoering. Al met al is er al veel bereikt maar er blijft nog veel door te ontwikkelen.

Wij zien de snelle ontwikkelingen rondom ICT als kans om het onderwijs verder te verbeteren. Daarbij willen we graag van elkaar leren; binnen de school maar ook tussen scholen.

De digitale bekwaamheid van medewerkers heeft een flinke sprong gemaakt ten gevolge van de perikelen rondom Corona. Er is echt van alles uitgeprobeerd: van volledig online onderwijs tijdens perioden van lockdown tot diverse vormen van hybride onderwijs.

We konden hierbij voorbouwen op eerdere ervaringen. In de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 een stichtingsbreed traject leren met ICT doorlopen. 

Met het ASKO-brede project Leren met ICT beoogden we de inzet van ICT in het onderwijs naar een hoger plan te brengen. Dankzij veel enthousiasme van de deelnemers en niet in de laatste plaats degelijke ondersteuning van externe specialisten hebben we veel met -en van- elkaar kunnen leren. En daarmee heeft elke school een flinke stap in de eigen ontwikkeling kunnen maken.

In onderstaand filmpje een impressie van wat wij hebben bereikt tijdens het project.

Goede voorzieningen voor leerlingen en medewerkers
De werk- en leeromgeving is zo ingericht dat tijd- en plaatsonafhankelijk leren en werken goed mogelijk is.
Er wordt volledig cloudbased gewerkt vanuit een leerlingenportal of werkomgeving medewerkers. Elke school beschikt over een degelijk WIFI netwerk, het aantal leerlingendevices is hoog (gemiddeld 1 apparaat per 2 leerlingen) en elke medewerker beschikt over een persoonlijke werklaptop die ook buiten school gebruikt kan worden. Indien nodig is daarbij hulp op afstand  beschikbaar. En uiteraard zorgen we ervoor dat we goed op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen: ICT is steeds in beweging. 

Tot slot: ICT is belangrijk, maar natuurlijk blijft een andere wijze van werken (bv met papier, boeken etc) hiernaast bestaan. Daarbij maakt elke school binnen de stichting eigen keuzes, passend bij de eigen visie op onderwijs.