• In de spotlight

Mooi nieuws voor Dieneke Blikslager. De adjunct-directeur van de taalvriendelijke Sint Janschool in Amsterdam is benoemd tot ambassadeur van de Taalvriendelijke School (Language Friendly School Ambassador)!

Ellen-Rose Kambel, co-founder van de Taalvriendelijke School, legt uit waarom Dieneke benoemd is. “Vanaf het allereerste begin was Dieneke enthousiast over het idee van de Taalvriendelijke School en sprak zij haar ambitie uit om de eerste Taalvriendelijke School te zijn. En dat gebeurde ook: in november 2019 ontving Dieneke samen met De Nieuwe Internationale School van Esprit (DENISE) het keurmerk uit handen van Prof. Jim Cummins en de oprichters van de Taalvriendelijke School: Emmanuelle Le Pichon en mijzelf. Vanaf dat moment heeft Dieneke zich onophoudelijk ingezet voor het bevorderen van meertaligheid binnen haar school. Maar ook daarbuiten."

Sint Janschool: inspiratiebron

"De Sint Janschool werd een inspiratiebron voor scholen en beleidsmakers; niet alleen binnen Nederland maar ook daarbuiten (o.a. Spanje, België, Oostenrijk en Saba)."

Inzet Dieneke Blikslager Taalvriendelijke Scholen

"Het uitgangspunt van Dieneke is dat je het curriculum niet volledig hoeft te veranderen; een Taalvriendelijk sausje is al genoeg om een groot verschil te maken. Mede dankzij haar inzet is het netwerk van Taalvriendelijke Scholen binnen vijf jaar gegroeid van twee scholen tot meer dan 50 scholen verspreid over elf verschillende landen in vier continenten.”

Van harte gefeliciteerd met deze benoeming Dieneke!

Lees ook: Taalvriendelijk beleid op Amsterdamse scholen 

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin