• Nieuws

In Amsterdam is met meerderheid van stemmen het voorstel aangenomen om in plaats van kinderen op school te verbieden hun thuistaal te spreken, scholen aan te moedigen om een taalvriendelijk beleid te voeren. De St. Janschool heeft als eerste Taalvriendelijke School een belangrijke voorbeeldrol gespeeld bij deze mijlpaal.

Moedertaal spreken op school

Ellen-Rose Kambel is Co-Founder van Language Friendly School: “We zijn super trots op onze pioniers. Er zijn wereldwijd inmiddels 26 scholen met het Taalvriendelijke School-predicaat, waarvan 20 scholen in Nederland en zeven scholen in Amsterdam. Met dit nieuwe beleid voldoet de Amsterdamse gemeente aan de oproep van het VN Comité inzake rassendiscriminatie om maatregelen te nemen zodat leerlingen met een migratieachtergrond niet worden verboden of beperkt bij het spreken van hun moedertaal op school. Dit is iets waar de Rutu Foundation zich al jaren sterk voor maakt en we hopen dat vele gemeenten zullen volgen.”

'Meertaligheid is een kracht, geen achterstand'

Dieneke Blikslager van de St. Janschool is ook trots op het resultaat. “Wat ons al lang duidelijk is: meertaligheid is een kracht, geen achterstand! De St. Jan is enorm blij voor de Amsterdamse jeugd én hun ouders! Vanaf nu wordt ieders taal (en dus ieders kracht, kennis- en hulpbron) óók door de Gemeente Amsterdam erkend en gewaardeerd.”

Onderzoekende cultuur

De taalvriendelijke school en de ontwikkeling van de meertalige aanpak op de St. Jan is een mooi resultaat van de onderzoekende cultuur op de school, waar we we bij ASKO al jaren doelgericht aan werken. De St. Jan werkt hierin nauw samen met de Rutu foundation. In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam ontstond ooit het contact voor deze vruchtbare samenwerking én is afgelopen periode onderzoek gedaan naar inzet van meertaligheid bij het aanleren van nieuwe concepten. In de schooltaal helpt een aanpak waarbij je voortbouwt op wat de leerlingen al wel weten vanuit hun thuistaal: ‘translanguaging.’

Meer weten?

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin