​De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) heeft als taak en wettelijk recht de belangen van kinderen, personeelsleden en ouders van alle ASKO-scholen zo goed mogelijk te behartigen. Om dat te doen, mag de GMR over veel zaken die alle ASKO- scholen aangaan meedenken en/of meebeslissen (het advies- en/of instemmingsrecht). Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over arbeidsomstandigheden (ARBO), ICT, het bestuursformatieplan (de inzet van de formatie over de verschillende scholen), de voor- tussen- en naschoolse opvang etc. Gesprekspartners zijn vertegenwoordigers van het ASKO- bestuur. De GMR pleegt zich kritisch- constructief op te stellen.

De GMR van de ASKO bestaat uit 8 leden: 4 vertegenwoordigers van ouders en 4 vertegenwoordigers van het personeel van de ASKO- scholen. Elk lid vertegenwoordigt een groep scholen en onderhoudt dan ook regelmatig contact met de desbetreffende scholen.

Samenstelling GMR:

  • Martien Compier (PGMR De Nieuwe Jozef), is aanspreekpunt voor: De Nieuwe Jozef, Alan Turingschool, Kindcentrum Catharina, St. Petrusschool.
  • Marieke Weijers (PGMR Lukasschool), is aanspreekpunt voor: De Mijlpaal, Jozefschool Weesp, St. Jan, bestuursbureau.
  • Mindy van den Berg (PGMR IKC Tuindorp), is aanspreekpunt voor: IKC Tuindorp, De Regenboog, De Biënkorf, Kindcentrum de Baanbreker.
  • Amal Oulali (PGMR Lukasschool), is aanspreekpunt voor: Lukasschool, Het Bovenland, Dr Plesmanschool, De Achthoek, St. Jozefschool Amsterdam.
  • Bahija Aarrass (OGMR Huibersschool), is aanspreekpunt voor: Huibersschool, Admiraal de Ruyterschool, IKC De Boomgaard, Jozefschool Muiden.
  • Marc de Jong (OGMR St Augustinusschool) is aanspreekpunt voor: St. Augustinusschool, De Botteloef, St. Antoniusschool, Kindcentrum Muiderkring.
  • Samir Lalami (OGMR De Bienkorf) is aanspreekpunt voor: De Bienkorf, A. Bekemaschool, Het Wespennest, Bekkersschool.
  • Laurie Lancee (OGMR Lidwinaschool) is aanspreekpunt voor: Lidwinaschool, De Bron, Willibrord, De Archipel.

Zie ook het pdfJaarverslag 2019 GMR ASKO.pdf

Op schoolniveau bestaat er per school een Medezeggenschapsraad. Meer over die specifieke MR-en kunt u vinden op de websites van de scholen.​