​De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) heeft als taak en wettelijk recht de belangen van kinderen, personeelsleden en ouders van alle ASKO-scholen zo goed mogelijk te behartigen. Om dat te doen, mag de GMR over veel zaken die alle ASKO- scholen aangaan meedenken en/of meebeslissen (het advies- en/of instemmingsrecht). Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over arbeidsomstandigheden (ARBO), ICT, het bestuursformatieplan (de inzet van de formatie over de verschillende scholen), de voor- tussen- en naschoolse opvang etc. Gesprekspartners zijn vertegenwoordigers van het ASKO- bestuur. De GMR pleegt zich kritisch- constructief op te stellen.

De GMR van de ASKO bestaat uit 10 leden: 5 vertegenwoordigers van ouders en 5 vertegenwoordigers van het personeel van de ASKO- scholen. Elk lid vertegenwoordigt een groep scholen en onderhoudt dan ook regelmatig contact met de desbetreffende scholen.

Samenstelling GMR:

  • Bas van der Geest (personeelslid, De Mijlpaal)
  • Cathy Vos (personeelslid, De Bienkorf)
  • Mirthe Stevens (personeelslid, St. Janschool)
  • Macs Rosielle (personeelslid, Kindcentrum Muiderkring)
  • Marc de Jong (Voorzitter, ouder, St. Augustinusschool)
  • Samir Lalami (ouderlid, De Bienkorf)
  • Laila Ramdani (ouderlid, De Mijlpaal)
  • Koen Breemer (ouderlid, De Boomgaard)
  • Wouter Bosma (ouderlid, voormalige KBA scholen)
  • Renée Pinkster (personeelslid, voormalige KBA scholen).

Zie ook het jaarverslag 2021.

Op schoolniveau bestaat er per school een Medezeggenschapsraad. Meer over die specifieke MR-en kunt u vinden op de websites van de scholen.​