• Verdieping

De laatste Onderwijstafel van dit schooljaar vond plaats op de Sint Janschool. De St. Jan is een taalvriendelijke school en dat zit verweven in het gehele aanbod op deze school. Vier leerkrachten, Mirthe Stevens, Esmee Vane, Sarah Kok en Amber Dobbeling, namen ons met behulp van filmpjes (klik hier en zie onder) en voorbeelden uit de praktijk mee in het gedachtengoed van de taalvriendelijke school. 

Taalvriendelijke school in praktijk

Op school wordt o.a. gewerkt met taalmaatjes. Dat zijn kinderen uit de onder- en bovenbouw die dezelfde taal spreken. Zij lezen bijvoorbeeld samen in een prentenboek zonder tekst. Hierbij wordt de fantasie van de leerlingen en de taalvaardigheid in de ‘thuistaal’ aangesproken. De leerkracht van groep 1/2 vertelde ons dat je als leerkracht ‘spontane taal’ wilt ontlokken bij de leerlingen. Leerlingen die gekoppeld worden aan een taalmaatje gaan eerder spreken in de eigen kleutergroep. Naast het spreken in de thuistaal, wordt continu de link gelegd met het Nederlands en het aanleren van de ‘schooltaal’. De thuistaal wordt zo structureel ingezet voor het leren van de schooltaal. Naast het inzetten van de thuistaal, krijgen de leerlingen van de St. Jan ook Engels vanaf groep 1/2.

Ervaringen taalvriendelijke school

De leerkrachten merken dat de ouderbetrokkenheid verhoogt, wanneer ouders hun kind in de schoolse vakken kunnen ondersteunen in de thuistaal. En dat dit tevens effect heeft op de prestaties van de kinderen, zowel op taal als op rekenen.

Na de presentatie gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over wat het gedachtengoed van de taalvriendelijke school kan betekenen voor hun eigen school, voor het ASKO bestuur als geheel en voor onze nieuwe Koers van 2023 – 2027.

Over de Onderwijstafels

Dit was de laatste Onderwijstafel van dit schooljaar. We starten opnieuw na de zomervakantie.  Aanwezigheid bij de Onderwijstafels is vrijwillig en staat open voor iedereen binnen de ASKO. Onderdeel worden van ASKO? Bekijk onze vacatures of mail naar solliciteren@askoscholen.nl. We denken graag met je mee!

Kennisclip Meertalige Klas

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin