• Onderzoek

Maandelijks vindt er een 1,5 à 2 uur durende 'Onderwijstafel' plaats, passend bij onze onderzoekende cultuur. Tijdens een Onderwijstafel laten we ons inspireren rondom een thema en bespreken we de relevantie van het thema voor het nieuwe Koersplan. De thema’s die we gekozen hebben bouwen voort op de hoofdthema’s van ons jaarplan en de thema’s uit de huidige koers.

Onderwijstafel wereldburgerschap op de Alan Turingschool

Voor de derde Onderwijstafel werden we welkom geheten op de Alan Turingschool. Wereldburgerschap is daar een van de pijlers in het onderwijs. Eva Naaijkens, directeur van de Alan Turingschool, vertelde ons over de het ontstaan en de ontwikkeling van wereldburgerschap binnen de thema’s op school. Miguel Heilbron van Fawaka wereldburgerschap én als ouder verbonden aan de Alan Turing, nam ons mee in de opzet van de kernthema’s en deelde een schat aan bronnen die kunnen bijdragen aan het vormgeven van wereldburgerschap op school.

Naast inhoudelijke inspiratie, werden de aanwezigen ook bijgepraat over de nieuwe wetgeving rondom burgerschap en hoe wereldburgerschap hier invulling aan kan geven. Aandacht gaat uit naar thema’s als Identiteit, Mensenrechten, Globalisering en Duurzame Ontwikkeling.

Na afloop van de presentaties en het bekijken van de voorbeelden, hebben we met elkaar nagedacht wat dit thema kan betekenen voor de eigen school, voor de ASKO en hoe dit thema verder kan worden vormgegeven in een nieuw koersplan. De middag werd afgesloten met een gezamenlijke borrel.

We danken Eva Naaijkens en Martin Bootsma van de Alan Turingschool en Miguel Heilbron van Fawaka voor deze inspirerende Onderwijstafel.

Over de Onderwijstafels

2 juni wordt de Onderwijstafel georganiseerd op de St. Janschool met als thema de taalvriendelijke school. Aanwezigheid bij de Onderwijstafels is vrijwillig en staat open voor iedereen binnen de ASKO.

Onderdeel worden van ASKO?

Ook onderdeel zijn van onze onderzoekende cultuur? Bekijk de openstaande vacatures en ga het gesprek aan over de mogelijkheden. We denken heel graag met je mee!

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin