• Nieuws

21 februari is de Internationale Dag van de Moedertaal (ook wel: Moedertaaldag). Dieneke Blikslager, adjunct-directeur van de taalvriendelijke Sint Janschool in Amsterdam, werd door de Taalvriendelijke school uitgenodigd om bij UNESCO in Parijs te vertellen over de dagelijkse praktijk.

Dieneke kijk terug op een mooie dag. “Om te beginnen: het gebouw was indrukwekkend! De hele sfeer is ‘de wereld’, vergelijkbaar met wat je ziet van VN conferenties. Mijn presentatie ben ik gestart met het verzoek aan alle aanwezigen om op te staan en met hun buur uit te wisselen wat een koe, eend, vogel zegt in hun moedertaal; deze actie viel op en werd gewaardeerd. De hele zaal, met heel wat diplomaten, stond dierengeluiden te maken in allerlei verschillende talen! Vervolgens heb ik verteld over de belangrijkste aspecten van onze schoolaanpak als Taalvriendelijke School.

Stimuleren gebruik van thuistalen bij leren academische taal

“Zo krijgen alle leerlingen, zowel meertalig als eentalig, op de Sint Jan woordclusters – afbeeldingen van woorden – mee naar huis met het verzoek om deze thuis te bespreken in hun thuistaal. Dit maakt het voor onze leerlingen gemakkelijker om concepten te begrijpen wanneer we die op school bespreken. Meertalige kinderen leggen op die manier de verbinding tussen hun taalregisters: het zogenaamde translanguaging. Het betekent dat ze concepten op een dieper niveau gaan begrijpen.
De hele presentatie die ik samen met Ellen-Rose Kambel, co-founder van de Taalvriendelijke School gaf, is te zien via deze link (vanaf 2:39 uur).”

Taalvriendelijk beleid op ASKO scholen

In het ASKO Koersplan staat o.a. te lezen “We hebben aandacht voor leerlingen die zijn opgegroeid met een andere taal dan Nederlands of in een andere taalachtergrond. Ook voor hen moet er sprake zijn van een omgeving waarin zij voldoende leesbegrip en leesmotivatie kunnen laten zien. We zien de meertaligheid van kinderen als een kans en een verrijking, niet als probleem of achterstand.” Het bestuur stimuleert de implementatie van de Taalvriendelijke School en initiatieven die leiden tot een ‘rijke schooldag’.

Bekijk het Koersplan

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin