• Onderzoek

Binnen de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) voeren scholen en kennisinstellingen samen onderzoek uit. Rondom de thema's taal, leerkrachtverwachtingen en buitenschoolse kennisbronnen zijn verschillende interventies ontwikkeld en onderzocht gericht op gelijke onderwijskansen. Vanuit deze samenwerking zijn weer hele mooie producten opgeleverd om zelf in de klas in te zetten.

Samenwerking

Collega's van de Admiraal de Ruijterschool en van De Huibersschool hebben geparticipeerd bij de totstandkoming van 'Handreiking voor leraren-Werken met buitenschoolse kennisbronnen'. Bij de totstandkoming van de bijbehorende verzameling Fundskaarten waren naast de Admiraal de Ruijterschool en De Huibersschool ook basisscholen De Achthoek, De Archipel, de Willibrordschool en de Sint Janschool betrokken. De Sint Janschool droeg ook bij aan het realiseren van 'Kans in Taal: de KiT. De Nederlandse woordenschat vergroten via de thuistaal'.

Bekijk deze nieuwe producten hier

Podcast Buitenschoolse kennisbronnen

In de Meesterwerk podcast 'Buitenschoolse kennisbronnen (Funds of Knowledge)' gaan Elsbeth Kemme (ASKO scholen), Lisa Gaikhorst, (Universiteit van Amsterdam), Edda Veerman (Universiteit van Amsterdam) en Jan Jaap Hubeek in gesprek over onderzoek naar de kracht van buitenschoolse kennisbronnen.

Beluister hier de podcast

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin