• Onderzoek

Tessa Bakker deed afgelopen schooljaar onderzoek op de school waar zij stage liep. Voor haar studie aan de Universitaire Pabo van Amsterdam deed ze op basisschool De Mijlpaal onderzoek naar spellingonderwijs. De uitkomsten van het onderzoek deelt ze graag met je!

"Dit schooljaar was een periode waarin ik veel geleerd heb. Ik kwam vrij onzeker De Mijlpaal binnen door weinig fysieke stagedagen en consistentie (door corona). Ik ben het afgelopen jaar echter een stuk zekerder geworden voor de groep. Ik kreeg meer vertrouwen, doordat ik als groepsleerkracht gezien werd en ook twee hele dagen lesgaf. Ik voelde mij echt de leerkracht en pakte ook steeds meer die plek. Het leukste dit jaar vond ik dan ook dat ik veel diepere relaties met de leerlingen kon opbouwen en de leerlingen wisten ook beter wat ze van mij konden verwachten.

Hulp vragen én krijgen

Het team waarin ik nu zit vind ik een fijne sfeer hebben. Daardoor kreeg ik, ook als ik mij eens minder prettig voelde, het idee dat ik het wel kon. De groep die ik dit jaar had was lief, maar niet altijd makkelijk. Dankzij de sfeer op school durfde ik aan te geven dat ik hulp nodig had én die hulp heb ik gekregen. Daardoor twijfel ik niet aan mijn vaardigheden.

Ondertussen was ik ook nog bezig met mijn studie. Mijn bachelor onderzoek deed ik naar het spellingonderwijs op school. Bij het rekenonderwijs werken de leerlingen in drie niveaugroepen, maar dit gebeurt niet bij het spellingonderwijs. De vraag van de school was of het werken in niveaugroepen (differentiatie) bij spelling zou zorgen voor een verandering van de motivatie en prestatie bij de leerlingen.

Effect gedifferentieerd onderwijs op motivatie en prestatie

Hiervoor heb ik aan het begin de motivatie (volgens de leerkracht en de leerling) en prestatie gemeten. Twee groepen 4 hebben vervolgens gedifferentieerd spellingonderwijs gekregen en één groep heeft niks veranderd. Daarna heb ik alles opnieuw gemeten. De leerlingen die gedifferentieerd spellingonderwijs kregen zijn niet verassend beter (maar ook niet minder goed) gaan presteren. Ook vonden de leerlingen zelf niet dat ze beduidend meer gemotiveerd waren. De leerkrachten zagen echter wel dat de leerlingen die gedifferentieerd onderwijs kregen een stuk meer gemotiveerd raakten dan de leerlingen die ‘gewoon’ onderwijs kregen. Er is dus niet met zekerheid te zeggen dat differentiatie bij spelling een positief effect heeft op de motivatie en prestaties, maar de leerkrachten dachten wel een stuk meer gemotiveerdere leerlingen te zien en er is waarschijnlijk geen negatief effect.

Aan de directie en de coördinator van het leerteam waarbij mijn onderzoeksvraag paste heb ik een samenvatting van mijn onderzoek met mogelijke vervolgstappen (in verschillende degradaties) gegeven. Aan de leerkrachten van mijn school heb ik diezelfde samenvattingen met tips voor ondersteuning en uitdaging bij spelling gegeven. Bovendien heb ik mijn onderzoek kort toegelicht in de bouwvergadering.

Komend schooljaar en ambitie

Nu ben ik bijna klaar met mijn studie. Ik heb mijn scriptie met een mooi cijfer afgerond. Volgend jaar blijf ik lekker werken op deze school: twee dagen groep 6, één dag groep 7 en één ochtend ondersteuning in mijn groep 7. Ik wil graag nog een master volgen, maar ik moet nog enkele vakken hiervoor halen. Dit ga ik volgend jaar doen. Ik ben erg benieuwd naar komend schooljaar en ik kijk ernaar uit. Maar nu eerst lekker vakantie!

Uitkomsten onderzoek spellingonderwijs

Voor wie benieuwd is naar mijn onderzoek of mijn samenvatting (met tips), mail gerust naar: tessa.bakker@askoscholen.nl."

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin