• Verdieping

Onlangs ontving de Sint Janschool een groep leerkrachten en schoolleiders uit de Antillen. Ze waren op studiereis in Nederland om inspiratie op te doen over onderwijs & ICT.

Wat aan bod kwam was onder andere: wat kan je samen vanuit een stichting organiseren en wat regel je beter op schoolniveau? Ook was er veel interesse in praktische voorbeelden van inzet van ICT in de lessituatie.

Kijkje in de school

Adjunct-directeur Dieneke Blikslager vertelde onder andere over het concept taalvriendelijke school. Leerkracht en ICT-coördinator Anita Moekoet liet zien hoe het team de samenwerking organiseert binnen school en vooral ook hoe ICT wordt ingezet in de praktijk. Vervolgens is een lesbezoek afgelegd waarbij de groep kon zien hoe gewerkt wordt aan een weektaak rekenen in Gynzy op Chromebooks.

Taalvriendelijke school en ICT bij ASKO

Het concept taalvriendelijke school kon meteen in de praktijk worden getest: in het Engels en Spaans kwam een gesprek op gang met leerlingen over de inhoud van hun weektaak rekenen. Beleidsadviseur ICT Alex Kossenberg sloot de middag af met een betoog over hoe ICT binnen ASKO is geregeld: bovenschools regelen we zoveel mogelijk qua infrastructuur en apparatuur zodat de scholen focus kunnen houden op de inhoud.

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin