• Onderzoek
Eigenaarschap, betekenis en dialoog


De ASKO participeert in de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (samenwerking met de HvA/UpvA). Binnen de werkplaats wordt het doen van onderzoek binnen scholen en de directe toepasbaarheid hiervan in de praktijk gestimuleerd en gefaciliteerd. Op basisschool de Mijlpaal is een speciaal leerteam ‘diversiteit’ aan de slag gegaan. Onder begeleiding van een onderzoekscoördinator is een team van leerkrachten, studenten én betrokken ouders aan de slag gegaan met de vraag ’Hoe kunnen we de pedagogische samenwerking tussen ouders en school verbeteren en versterken en hierbij meer aandacht hebben voor diversiteit op school’. Op 9 april jl. presenteerde het onderzoeksteam de eerste resultaten bij de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam.

‘Ik vind dit zo leuk om mee te maken’
De presentatie van de voorlopige resultaten maakte indruk: eigenaarschap, betekenis en dialoog werden prachtig zichtbaar. Eén van de ouders had vrij genomen om erbij te zijn. Ze hield een prachtig persoonlijk pleidooi over haar persoonlijke motivatie deel te nemen in het team over het thema diversiteit en educatief partnerschap. De andere ouder was ook zo enthousiast: "ouders hebben echt geen idee wat jullie als leerkrachten doen om kennis te ontwikkelen. Ik vind het zo leuk om dit mee te maken."

Om wat voor onderzoek ging het hier?
De onderzoeksvraag was in het eerste jaar:
Hoe kunnen we de pedagogische samenwerking tussen ouders en school verbeteren en versterken.
Uitgangspunt was om de diversiteit die aanwezig is op de school meer aandacht te geven/in te zetten. In het tweede jaar is de vraag meer toegespitst op hoe een dialoog kan helpen om dit te bereiken.

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?
Het leerteam diversiteit is gestart in december 2016 in een samenstelling van drie ouders, vier leerkrachten en een externe onderzoeksbegeleider van de HvA/UPvA.
In het eerste jaar is veel literatuur gelezen en is het leerteam met elkaar in gesprek geweest over alle ervaringen m.b.t. de superdiversiteit in Amsterdam en de teksten.
Door het bestuderen van literatuur in het eerste jaar is kennis opgedaan over wat pedagogische samenwerking nu precies is met superdiversiteit als gezamenlijk vertrekpunt.
In dit schooljaar ontstond er binnen het leerteam een energie die duidelijk omgezet moest worden in acties. Het onderzoek werd meer exploratief.

Wat waren de voorlopige resultaten?
De ouders zijn begonnen met het realiseren van een plek waar ouders bij elkaar kunnen komen, een zogenaamde ouderkamer. In december 2017 werden de ouders bevraagd over ideeën voor onderwerpen die ouders relevant vonden om met elkaar over in gesprek te gaan. Eind april wordt de deze ouderkamer officieel geopend en gaat de eerste dialoog plaatsvinden. Het eerste onderwerp dat hoog op het wensenlijstje van de ouders staat is: het gebruik van sociale media door kinderen.
Uit literatuur over het voeren van een goede dialoog heeft het leerteam vier punten gekozen die tijdens de dialoogmomenten ingezet gaan worden: luisteren, doorvragen, samenvatten en beurtgeving.

Drie tweede jaars studenten van de HvA hebben een observatie instrument ontwikkeld dat ingezet gaat worden bij de twee dialoogmomenten. Een tweede dialoog is gepland in mei. Daarnaast gaan deze studenten voor het eind van het schooljaar een dialoog tussen kinderen en leerkracht in hun eigen groep observeren. 

Tot en met wanneer loopt het onderzoek en komen er definitieve resultaten?
In juni worden alle gegevens uit de observatie geanalyseerd en in het leerteam besproken. Alle resultaten van dit jaar worden op een studiedag eind juni in het team gepresenteerd. Met alle verzamelde gegevens zal het leerteam een vervolgplan voor onderzoek voor volgend schooljaar opstellen.

Waar zijn de resultaten van het onderzoek uiteindelijk te raadplegen?
Een beknopt verslag met de uiteindelijke resultaten zal op de ASKO website te raadplegen zijn onder thema ‘onderzoek’.Toon alle afbeeldingen

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin