• Onderzoek
Bekijk de interessante kennisclip


Meertaligheid en onderwijs

Meer dan de helft van de wereldbevolking is meertalig, dat geldt ook voor de inwoners van Amsterdam. Meertaligheid is de norm geworden. Die talige diversiteit is een rijkdom voor de samenleving en het onderwijs, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Enerzijds wordt meertaligheid gezien als een cruciale katalysator op het vlak van burgerschap en economie. Anderzijds, wordt het aangewezen als een oorzaak van achterstanden bij leerlingen met een meertalige achtergrond.


Onderzoek heeft de meerwaarde van meertaligheid aangetoond. Echter, uit de praktijk blijkt dat er vaak nog onzekerheid bestaat over hoe er recht gedaan kan worden aan deze taaldiversiteit.
Hoe kunnen we de meertaligheid van kinderen in ons onderwijs nog meer benutten?

Bekijk hier de kennisclip
Nieuwsgierig geworden? De RUTU foundation en de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam hebben een kennisclip over meertaligheid gemaakt. Deze is gelanceerd tijdens de bijeenkomst op 20 februari en te bekijken op de website van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam: http://www.kohnstamminstituut.nl/woa/meertaligheid-en-onderwijs.html

Boek 'Meertaligheid en onderwijs' aangeboden aan Dieneke Blikslager St. Janschool
Dinsdag 20 februari organiseerden de RUTU foundation, de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam en de UVA een boekpresentatie van een nieuw boek met visies, ervaringen, problemen én best practices op het gebied van meertaligheid in het onderwijs: Meertaligheid en onderwijs: Nederlands plus.
Ellen Rose-Kambel overhandigde een exemplaar aan Dieneke Blikslager, adjunct directeur van de St. Jan school. Op de 'internationale' St. Janschool worden namelijk heel veel verschillende talen gesproken.

Ook Marielies Schelhaas, secretaris-generaal van Nederlandse UNESCO Commissie nam een exemplaar in ontvangst en benadrukte daarmee het belang van het op de kaart blijven zetten van dit onderwerp.

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin