• Onderzoek

Als vierdejaars UPvA-student begon Maud van Keulen dit afgelopen schooljaar haar LIO-stage in groep 3 van de St. Jozefschool. Hoe is dit jaar voor haar verlopen? Wat zijn de uitkomsten van haar onderzoek naar 'Sterke rekenaars'? En wat gaat ze na de zomer doen? Een gesprek met een ambitieuze collega!

Hoe heb je dit schooljaar en de klas ervaren?
In het begin van het jaar vond ik het best pittig. Ik stak veel energie in het opbouwen van een band met de leerlingen, het bieden van structuur, ritme en regelmaat en het creëren van een fijn pedagogisch klasklimaat. Na een tijdje wierp dit zijn vruchten af en kreeg ik juist energie terug van mijn leerlingen. De sfeer was fijn, de relatie tussen mij en de leerlingen goed en verwachtingen werden duidelijk. Dit maakte dat het werken voor de klas steeds meer als vanzelf ging en ik steeds meer kon genieten van dit prachtige vak en mijn lieve leerlingen.

Het is echt bijzonder, dat je in je klas eigenlijk een kleine gemeenschap creëert, waarin we allemaal samenwerken en van elkaar leren. Verder vind ik het zo ontzettend gaaf om te zien dat mijn leerlingen zoveel hebben geleerd in het afgelopen jaar. Als ik zie hoe ze zijn gegroeid, dan glim ik helemaal van trots! Ik zie er dan ook best tegen op om afscheid te nemen van de tweeëntwintig leukste, Amsterdamse leerlingen.

Vertel eens over je scriptie?
Mijn scriptie gaat over Sterke rekenaars. De leerkrachten op de Sint Jozefschool ervoeren dat de sterke rekenaars tijdens de rekeninstructie ongemotiveerd waren en niet werden uitgedaagd. Vaak omdat ze al wisten hoe ze de betreffende som uit moesten rekenen. In mijn onderzoek heb ik onderzocht of verrijking van de rekeninstructie voor de sterke rekenaars leidt tot een vergroting van motivatie en mate van uitdaging.

Het onderzoek dat ik heb uitgevoerd is een quasi-experimenteel onderzoek met een voor- en nameting design. In drie groepen (4, 5 en 6) hebben leerkrachten vier weken lang de rekeninstructie verrijkt voor de sterke rekenaars. Hiervoor gebruikten zij een kwaliteitskaart waarin verschillende manieren staan beschreven om de rekeninstructie te verrijken. Voorafgaand en na afloop van de verrijking is een vragenlijst afgenomen om de motivatie en mate van uitdaging van de leerlingen te meten.

Helaas, laten de resultaten zien dat de sterke rekenaars zich niet meer uitgedaagd of gemotiveerd voelden na de interventie. De motivatie en mate van uitdaging is ook niet afgenomen, maar helaas ook niet toegenomen. Dit betekent niet dat het onderzoek niet waardevol is en verrijking van de rekeninstructie echt niet bijdraagt aan het vergroten van de motivatie en mate van uitdaging van de sterke rekenaars. Sterke rekenaars moeten meer worden uitgedaagd en hun potentie moet worden benut. De leerkrachten die deelnamen aan het onderzoek ervaren wel dat de sterke rekenaars meer gemotiveerd en uitgedaagd zijn tijdens de rekeninstructie door verrijking van de rekeninstructie. Dit geeft genoeg reden voor de school om niet direct te stoppen met het verrijken van de rekeninstructie. Wel is het nodig dat de verrijking van de rekeninstructie voor een langere periode en intensiever wordt uitgevoerd. Alleen dan is het misschien mogelijk om een grotere motivatie en mate van uitdaging te meten bij de sterke rekenaars.

Hoe heb je de begeleiding op school ervaren?
Mijn mentor heeft mij alle ruimte gegeven om te groeien en dat heb ik als heel fijn ervaren. Ik had inbreng in belangrijke zaken rondom de leerlingen, maar ook in ons onderwijsaanbod. Daarnaast ben ik begeleid door de stagebegeleider op de school. Zij heeft mijn lessen bekeken en mij tips gegeven. Daarnaast heb ik heel veel gehad aan mijn collega's. Met vragen kon ik altijd bij hen terecht.

Wat ga je na de zomer doen?
Na de zomer start ik met de Master Onderwijswetenschappen aan de UvA. Het onderwijskundige aspect binnen het onderwijs vind ik heel erg interessant. Ik zou mij graag meer willen verdiepen in beleid op onderwijs. Daarom ga ik verder studeren. Naast mijn master zal ik twee dagen op de Sint Jozefschool blijven werken. Op donderdag zal ik de hoogbegaafden op school begeleiden en op vrijdag sta ik voor groep 6. Een leuke afwisseling en heel leuk dat ik nog geen afscheid hoef te nemen van deze leuke school. Uiteindelijk ga ik na mijn master op reis en als ik terug ben wil ik eerst een paar jaar voor de klas staan. Dan wil ik graag wat kilometers maken en uiteindelijk, als ik echt wat ouder ben, zou ik graag meer de onderwijskundige kant op willen gaan.

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin