• Onderzoek

De leidraad ‘Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen’ is gemaakt voor leerkrachten, schoolleiders, intern begeleiders en andere onderwijsprofessionals die hun onderwijs willen onderbouwen met kennis uit onderzoek. De publicatie staat op de website van Onderwijskennis.nl en wordt mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). 

De informatie in de publicatie is bedoeld om antwoord te geven op de vraag: Hoe kun je als leerkracht ervoor zorgen dat alle leerlingen de gestelde doelen halen?

Hester Edzes van ASKO heeft in haar rol als academisch schoolopleider meegewerkt aan deze publicatie. De St. Janschool heeft bijgedragen met mooie praktijkvoorbeelden.

Bekijk de publicatie hier

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin