​De Raad van Toezicht van de ASKO wordt gevormd door 6 personen. Zij dragen het Bijzonder Primair Onderwijs en specifiek de ASKO een warm hart toe.

​Huidige samenstelling Raad van Toezicht:

Mevrouw R.Kervezee (voorzitter)

Ruth Kervezee

Ruth Kervezee was tot 1 september 2021 voorzitter college van bestuur bij Esprit scholen (14 scholen in Amsterdam voor primair, voortgezet en internationaal onderwijs). Daarvoor heeft zij gewerkt bij het van Gogh Museum, Artsen zonder Grenzen en heel lang in de Amsterdamse jeugdzorg.

Ruth heeft haar bestuurlijke functies altijd gecombineerd met toezichthoudende functies. Zij is nu commissaris bij de woningcorporatie Lieven de Key en zij is lid van de adviesraad van Duo.

Mevrouw M.L. van der Steen-Jacquet

Marie Laurence van de Steen Jacquet

Marie-Laurence is sinds 2015 actief als professioneel (intern)toezichthouder. Hiervoor heeft zij ruim 15 jaar bij financiële instellingen (bank-en verzekeringswezen) expertise opgebouwd op het gebied van audit en riskmanagement. Sinds 1 januari 2018 is Marie-Laurence lid van de Raad vanToezicht en van de auditcommissie van de ASKO. Daarnaast is zij actief als toezichthouder bij de woningcorporatie Velison Wonen. In haar vrije tijd zet zij zich in als financiële gids bij de stichting Kandoor, een organisatie die mensen met financiële vragen op weg helpt.

De heer F. Hanna

Fadie Hanna

Fadie Hanna werkt als onderzoeker binnen het Centre of Expertise Urban Education en als onderwijskundige voor de HvA Academie. Daarnaast is hij bestuurslid bij de Velon, lid van de adviescommissie “Divers en Inclusief Hoger Onderwijs en Onderzoek” (OCW), redactieadviesraadslid bij Didactief en adviescommissielid bij de Kijkwijzer.

Mevrouw J. van Werkhoven

Jacqueline van Werkhoven heeft haar professionele achtergrond in het onderwijs en de jeugdzorg als docent, verandermanager, bestuurder en Lid raad van toezicht (G4). Sinds 2012 werkt zij als adviseur en interim –en verandermanager in diverse organisaties en richt zij zich op innovaties in het onderwijs op het snijvlak van onderwijs, jeugdzorg en kinderopvang. Daarnaast is zij actief bij de innovatie van de HBO lerarenopleidingen van het LOI. Jacqueline van Werkhoven maakt deel uit van de Raad van Toezicht van de ASKO gericht op de Ketensamenwerking Onderwijs, Kinderopvang en Voorschoolse Educatie, Brede school en IKC vorming. Jacqueline van Werkhoven is sinds 1-1-2018 lid van de RvT op voordracht van de GMR. 

De heer H. Maduro

harold 2024

Harold Maduro is bestuurder (CRO) bij Credit Agricole en heeft een ruime ervaring als (financieel) bestuurder en toezichthouder. Harold is (deels) opgegroeid op Curaçao en weet als geen ander hoe belangrijk (taal)onderwijs is. Zijn moeder is lerares, dus het belang van onderwijs is hem met de paplepel ingegoten. Samen met Marie-Laurence van der Steen gaat hij de auditcommissie vormen. Harold legt uit waarom hij een groot hart heeft voor het onderwijs: ‘Vanuit mijn multiculturele achtergrond, waarin ik diverse onderwijssystemen heb mogen ervaren, is mijn betrokkenheid bij onderwijskwesties versterkt, omdat ik geloof dat een goede basisopleiding de basis vormt voor een betere samenleving.’

Mevrouw S. Kara-Çelik

foto Sultan Kara

Sultan Kara-Çelik is directeur bij de Rabobank en is voorzitter van de raad van toezicht van Stichting IJmare, een organisatie met 16 scholen voor (speciaal) basisonderwijs in de gemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk. Zij wil haar kennis en ervaring graag inzetten voor ASKO. Samen met Fadie Hanna vormt zijn de commissie onderwijskwaliteit. Sultan geeft aan: ‘Als toezichthouder wil ik graag mijn expertise en ervaring inzetten om de organisatie te ondersteunen en te helpen groeien. Ik geloof sterk in de missie en visie van ASKO en ik wil graag mijn steentje bijdragen aan het bevorderen van kwalitatief onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen en de organisatie. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met het team van ASKO en om te zien hoe we samen het verschil kunnen maken.’

Contact met de RvT
Als u contact wilt met de Raad van Toezicht kunt u contact opnemen met de bestuurssecretaris Renate Lanjouw.