​De Raad van Toezicht van de ASKO wordt gevormd door 5 personen. Deze leden zijn afkomstig uit de media wereld, het onderwijs, de adviesbranche en het bankwezen. Zij dragen het Bijzonder Primair Onderwijs en specifiek de ASKO een warm hart toe.

​Huidige samenstelling Raad van Toezicht:

De heer M. Hofstede, (voorzitter) bankwezen

Martin Hofstede heeft een financieel/bestuurlijke achtergrond en heeft in zijn jaren bij de Rabobank expertise opgebouwd op het gebied van algemeen management, verander/crisismanagement en marketing. Vanaf 2013 is zelfstandig consultant. Hij is ook scriptiedocent en examinator op een Hogeschool en voorzitter van een Raad van Toezicht in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is examinator voor het Nima, begeleidt hij intervisies en is hij persoonlijk mentor.

Mevrouw C. Deckers, zorg

Christel Deckers is een ervaren toezichthouder en consultant, gespecialiseerd in organisatieadvies, bedrijfsvoering, digitalisering (ICT) en governance bij zorg- en welzijnsorganisaties. Als toezichthouder is zij verbonden aan het Maxima Medisch Centrum, het Trimbos InstituutMarente, Reinaerde, Raphaelstichting en ASKO;  maatschappelijk verantwoorde omgevingen waar duurzaamheid verankerd is.

Zij is gepromoveerd aan de Business School of Economics in Nijmegen.

Christel doet onderzoek naar de relatie tussen bestuur en governance aan de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). Tevens is zij ambassadeur voor de Nederlandse Vereniging Toezichthouders in Zorg & Welzijn (NVTZ) voor de regio Noord-Holland en auditor bij het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Ze schrijft recensies voor managementboek over governance, bestuur en persoonlijke ontwikkelingen. Ook is Christel werkzaam als executive coach.

Mevrouw M.L. van der Steen-Jacquet, onderwijs

Marie-Laurence is sinds 2015 actief als professioneel (intern)toezichthouder. Hiervoor heeft zij ruim 15 jaar bij financiële instellingen (bank-en verzekeringswezen) expertise opgebouwd op het gebied van audit en riskmanagement. Sinds 1 januari 2018 is Marie-Laurence lid van de Raad vanToezicht en van de auditcommissie van de ASKO. Daarnaast is zij actief als toezichthouder bij de woningcorporatie Velison Wonen. In haar vrije tijd zet zij zich in als financiële gids bij de stichting Kandoor, een organisatie die mensen met financiële vragen op weg helpt.

De heer P. Velseboer, onderwijs

Peter is interim bestuurder, adviseur en coach in zakelijke dienstverlening, onderwijs en zorg. Zie: https://www.linkedin.com/in/petervelseboer/

Mevrouw J. van Werkhoven, onderwijs

Jacqueline van Werkhoven heeft haar professionele achtergrond in het onderwijs en de jeugdzorg als docent, verandermanager, bestuurder en Lid raad van toezicht (G4). Sinds 2012 werkt zij als adviseur en interim –en verandermanager in diverse organisaties en richt zij zich op innovaties in het onderwijs op het snijvlak van onderwijs, jeugdzorg en kinderopvang. Daarnaast is zij actief bij de innovatie van de HBO lerarenopleidingen van het LOI. Jacqueline van Werkhoven maakt deel uit van de Raad van Toezicht van de ASKO gericht op de Ketensamenwerking Onderwijs, Kinderopvang en Voorschoolse Educatie, Brede school en IKC vorming. Jacqueline van Werkhoven is sinds 1-1-2018 lid van de RvT op voordracht van de GMR.

 

ASKO Raad van Toezicht, v.l.n.r. M.L. van der Steen-Jacquet, M. Hofstede, C. Deckers, J. van Werkhoven, P. Velseboer (Foto: Larissa Rand)