​De Raad van Toezicht van de ASKO wordt gevormd door 5 personen. Deze leden zijn afkomstig uit de media wereld, het onderwijs, de adviesbranche en het bankwezen. Zij dragen het Bijzonder Primair Onderwijs en specifiek de ASKO een warm hart toe.

​Huidige samenstelling Raad van Toezicht:

Dhr. M. Hofstede, (voorzitter) bankwezen
Martin Hofstede heeft een financieel/bestuurlijke achtergrond en heeft in zijn jaren bij de Rabobank expertise opgebouwd op het gebied van algemeen management, verander/crisismanagement en marketing. Begin 2013 is hij gestopt bij de Rabobank, waar hij gebruik heeft gemaakt van een prepensioen variant. Hij is momenteel bezig met het opzetten van een MBA opleiding in Instanbul.
Daarnaast is hij recent gestart als lid RvT van een scholengemeenschap VO in zijn woonplaats Purmerend.

mw. C. Deckers, zorg

Christel Deckers is interim bestuurder en verandermanager in de zorg sinds 1991. Zij is gepromoveerd aan de Business School of Economics en heeft een MBA in Sunderland behaald. Sinds 1 september 2017 maakt Christel deel uit van de Raad van Toezicht en van de auditcommissie van de ASKO . Sinds 1 januari 2018 is zij tevens voorzitter van de auditcommissie en is zij actief als toezichthouder o.a. bij het Trimbos Instituut en Reinaerde, een organisatie voor gehandicapten in de regio Utrecht.

mw. M.L. van der Steen-Jacquet, onderwijs

Marie-Laurence is sinds 2015 actief als professioneel (intern)toezichthouder. Hiervoor heeft zij ruim 15 jaar bij financiële instellingen (bank-en verzekeringswezen) expertise opgebouwd op het gebied van audit en riskmanagement. Sinds 1 januari 2018 is Marie-Laurence lid van de Raad vanToezicht en van de auditcommissie van de ASKO. Daarnaast is zij actief als toezichthouder bij de woningcorporatie Velison Wonen. In haar vrije tijd zet zij zich in als financiële gids bij de stichting Kandoor, een organisatie die mensen met financiële vragen op weg helpt.

Dhr. P. Velseboer, onderwijs
Peter heeft een ruime ervaring als adviseur van en directeur voor onderwijsorganisaties. Hij is bekend met de uitdagingen van het organiseren van het onderwijs binnen de complexiteit van een grote stad. Peter heeft een breed netwerk in het onderwijs en daaraan verwante gebieden.

Mw. J. van Werkhoven, onderwijs

Jacqueline van Werkhoven heeft haar professionele achtergrond in het onderwijs en de jeugdzorg als docent, verandermanager, bestuurder en Lid raad van toezicht (G4). Sinds 2012 werkt zij als adviseur en interim –en verandermanager in diverse organisaties en richt zij zich op innovaties in het onderwijs op het snijvlak van onderwijs, jeugdzorg en kinderopvang.Daarnaast is zij actief bij de innovatie van de HBO lerarenopleidingen van het LOI. Jacqueline van Werkhoven maakt deel uit van de Raad van Toezicht van de ASKO gericht op de Ketensamenwerking Onderwijs, Kinderopvang en Voorschoolse Educatie, Brede school en IKC vorming. Jacqueline van Werkhoven is sinds 1-1-2018 lid van de RvT op voordracht van de GMR.

 

ASKO Raad van Toezicht, v.l.n.r. M.L. van der Steen-Jacquet, M. Hofstede, C. Deckers, J. van Werkhoven, P. Velseboer (Foto: Larissa Rand)