​De Raad van Toezicht van de ASKO wordt gevormd door 5 personen. Zij dragen het Bijzonder Primair Onderwijs en specifiek de ASKO een warm hart toe.

​Huidige samenstelling Raad van Toezicht:

Mevrouw R.Kervezee (voorzitter)

Ruth Kervezee

Ruth Kervezee was tot 1 september 2021 voorzitter college van bestuur bij Esprit scholen (14 scholen in Amsterdam voor primair, voortgezet en internationaal onderwijs). Daarvoor heeft zij gewerkt bij het van Gogh Museum, Artsen zonder Grenzen en heel lang in de Amsterdamse jeugdzorg.

Ruth heeft haar bestuurlijke functies altijd gecombineerd met toezichthoudende functies. Zij is nu commissaris bij de woningcorporatie Lieven de Key en zij is lid van de adviesraad van Duo.

Mevrouw C. Deckers

Christel Deckers

Christel Deckers is een ervaren toezichthouder en consultant, gespecialiseerd in organisatieadvies, bedrijfsvoering, digitalisering (ICT) en governance bij zorg- en welzijnsorganisaties. Als toezichthouder is zij verbonden aan het Maxima Medisch Centrum, het Trimbos InstituutMarente, Reinaerde, Raphaelstichting en ASKO;  maatschappelijk verantwoorde omgevingen waar duurzaamheid verankerd is.

Zij is gepromoveerd aan de Business School of Economics in Nijmegen.

Christel doet onderzoek naar de relatie tussen bestuur en governance aan de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). Tevens is zij ambassadeur voor de Nederlandse Vereniging Toezichthouders in Zorg & Welzijn (NVTZ) voor de regio Noord-Holland en auditor bij het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Ze schrijft recensies voor managementboek over governance, bestuur en persoonlijke ontwikkelingen. Ook is Christel werkzaam als executive coach.

Mevrouw M.L. van der Steen-Jacquet

Marie Laurence van de Steen Jacquet

Marie-Laurence is sinds 2015 actief als professioneel (intern)toezichthouder. Hiervoor heeft zij ruim 15 jaar bij financiële instellingen (bank-en verzekeringswezen) expertise opgebouwd op het gebied van audit en riskmanagement. Sinds 1 januari 2018 is Marie-Laurence lid van de Raad vanToezicht en van de auditcommissie van de ASKO. Daarnaast is zij actief als toezichthouder bij de woningcorporatie Velison Wonen. In haar vrije tijd zet zij zich in als financiële gids bij de stichting Kandoor, een organisatie die mensen met financiële vragen op weg helpt.

De heer F. Hanna

Fadie Hanna

Fadie Hanna werkt als onderzoeker binnen het Centre of Expertise Urban Education en als onderwijskundige voor de HvA Academie. Daarnaast is hij bestuurslid bij de Velon, lid van de adviescommissie “Divers en Inclusief Hoger Onderwijs en Onderzoek” (OCW), redactieadviesraadslid bij Didactief en adviescommissielid bij de Kijkwijzer.

Mevrouw J. van Werkhoven

Jacqueline van Werkhoven heeft haar professionele achtergrond in het onderwijs en de jeugdzorg als docent, verandermanager, bestuurder en Lid raad van toezicht (G4). Sinds 2012 werkt zij als adviseur en interim –en verandermanager in diverse organisaties en richt zij zich op innovaties in het onderwijs op het snijvlak van onderwijs, jeugdzorg en kinderopvang. Daarnaast is zij actief bij de innovatie van de HBO lerarenopleidingen van het LOI. Jacqueline van Werkhoven maakt deel uit van de Raad van Toezicht van de ASKO gericht op de Ketensamenwerking Onderwijs, Kinderopvang en Voorschoolse Educatie, Brede school en IKC vorming. Jacqueline van Werkhoven is sinds 1-1-2018 lid van de RvT op voordracht van de GMR. 

Contact met de RvT
Als u contact wilt met de raad van toezicht kunt u contact opnemen met de bestuurssecretaris Renate Lanjouw.