​​​Het bestuursbureau van de ASKO heeft twee hoofdtaken. Het treedt namens de ASKO op als werkgever en geeft leiding aan de scholen van de ASKO. Daarnaast verricht het bestuursbureau ondersteunende en faciliterende diensten voor de scholen. 

De algemene leiding is in handen van het eenhoofdig College van Bestuur. Het College van Bestuur wordt ondersteund door het bestuursteam, bestaande uit de directeur Onderwijs & Ontwikkeling en de directeur Bestuursbureau, tevens controller. De directeur Onderwijs & Ontwikkeling is leidinggevende van de directies van de scholen en verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De directeur bestuursbureau is verantwoordelijk voor het functioneren van de teams op het bestuursbureau en voor de algehele bedrijfsvoering van de ASKO. 

Het ASKO bestuursbureau heeft teams voor de salarisadministratie, personeelszaken, financiën, secretariaat, bestuursondersteuning & communicatie, onderwijs & ontwikkeling en materiële zaken. Daarnaast heeft de ASKO een aantal bovenschoolse voorzieningen, waaronder identiteitsbegeleiding en de coördinatie van het bewegingsonderwijs.