Medewerkers

Bestuursbureau ​​​

Het bestuursbureau van de ASKO heeft twee hoofdtaken. Het treedt namens de ASKO op als werkgever en geeft leiding aan de scholen van de ASKO. Daarnaast verricht het bestuursbureau ondersteunende, faciliterende en controlerende diensten voor de scholen.

De algemene leiding is in handen van het College van Bestuur. Het CvB is leidinggevende van de schoolleiders, van de controller, de bestuurssecretaris en de directeur bestuursbureau. De directeur bestuursbureau is verantwoordelijk voor het functioneren van de teams op het bestuursbureau en voor de algehele bedrijfsvoering van de ASKO. Het ASKO bestuursbureau heeft teams voor de salarisadministratie, personeelszaken, financiën, secretariaat, ict & communicatie, onderwijs & ontwikkeling en materiële zaken. Daarnaast heeft de ASKO een aantal bovenschoolse voorzieningen, waaronder de coördinatie van het bewegingsonderwijs.

Wie werken er?