Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.​ Hieronder de vereiste informatie.

Bevoegd gezag: ASKO (Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel ​Onderwijs):

bestuursnummer 41023
fiscaal nummer 8076.13.332
KvK 341 05 740
ING NL12INGB0676033156​

​​Alle overige informatie vindt u terug in het jaarverslag, zie onder de knop publica​​ties.​​​