Vanwege onze maatschappelijke betrokkenheid schuiven we aan bij overlegstructuren van instanties die zich bezig houden met bijvoorbeeld grote stedenproblematiek, segregatie, gelijke kansen en achterstandsbestrijding.

Ook is de ASKO actief met innovatieve ontwikkelingen, zoals de Day a week school (project voor hoogbegaafde kinderen), Onderwijstijdverlenging, Opleiden in de School en leren met ICT.