ASKO ontwikkelt eigen familieschoolconcept: ASKO Familieschool

Goed onderwijs is de sleutel tot een kansrijk leven. ASKO wil dat iedere leerling zich optimaal ontwikkelt. Om kinderen van een krachtige basis te voorzien, ontwierp de ASKO een eigen familieschoolconcept: ASKO Familieschool. Door het hele gezin te ondersteunen, creëren we voor kinderen een brede ontwikkelomgeving die talent herkent en aanmoedigt, en belemmeringen wegneemt.

Succes uitbreiden

De afgelopen twee jaar heeft de Lukasschool (onderdeel van ASKO stichting) zich ontwikkeld tot familieschool. Wij kijken met trots naar de positieve groei bij de leerlingen, de organisatie en het team van de Lukasschool. Tijd om dit succesverhaal verder uit te rollen binnen onze stichting!

Ieder vanuit eigen kracht

ASKO-scholen met soortgelijke uitdagingen als de Lukasschool (De Bron, Kindcentrum Bekkers, de HuibersschoolDe Botteloef, IKC Tuindorp, Fiep Westendorp en De Henricus) gaan zich de komende jaren ontwikkelen tot ASKO Familieschool. Dit schooljaar werkt iedere school aan zijn eigen projectplan, onder begeleiding van het ASKO Familieschool projectteam. Na de zomer van 2023 start de implementatie. Elke school gaat aan de slag vanuit zijn eigen kracht en behoefte, maar de drie basisprincipes liggen vast:

1. De rijke dag van het kind:

Voor alle kinderen (ook die op de voorschool) bieden we een rijk en sterk activiteitenaanbod, binnen en buitenschools met toeleiding naar de wijk. Leerlingen verbreden hun leefwereld en ontdekken hun talenten. Zo versterkt het zelfvertrouwen van de leerlingen en vergroten zij hun netwerk, waardoor zij beter in hun vel zitten en zich beter ontwikkelen.

2.  Ouders als partner:

We versterken en intensiveren het partnerschap tussen ouders, de school en de wijk. Dit doen we door goed te communiceren met ouders en ze actief te benaderen, betrekken en met ze samen te werken. Zo is er is een kernteam met ouders dat ouderactiviteiten en bijeenkomsten opzet voor en met ouders. We laten de cultuur en talenten van ouders terugkomen in de school.

3.  Het gezin als basis:

Er wordt een Familieservicepunt in school opgericht waar ouders worden ondersteund bij de problematiek waarmee zij te maken hebben. Denk hierbij aan hulp bij financiën, papierwerk en opvoedvraagstukken. Dit in samenwerking met onze partners van het Buurtteam Amsterdam en Ouder- en Kindteams Amsterdam.

Heb je vragen of wil je eens van gedachte wisselen? Mail: familieschool@askoscholen.nl

Projectteam ASKO Familieschool:

Rosien Schipper, Sebastiaan van Huet, Hennie Groot Haar

Een greep uit onze samenwerkingspartners:

Stichting voor Kennis en Sociale CohesieBuurtteam AmsterdamOuder- en Kindteams AmsterdamThe BeachLeerorkestWelzijnsorganisatie en kinderopvang DynamoCombiwel kinderopvangImpuls kinderopvangKSH-kinderopvangNoordjes Kinderkunststichting Wijsneusstichting SpinAslan muziekcentrumDOCK

Partners:

Gelijke kansen alliantie, school en omgeving (Ministerie van Onderwijs en Wetenschap), Gemeente AmsterdamJeugd Educatie FondsJeugdfonds Sport & Cultuur

Advies en begeleiding:

OOG onderwijs en jeugd