Day a Week School is een project voor excellente leerlingen, kinderen die uitblinken qua prestaties en denkstrategieën. Binnen de ASKO nemen 40 leerlingen deel aan dit project. De kinderen zijn verdeeld over de stadsdelen West, Noord, Zuid-en Centrum.

Day a Week School Amsterdam biedt wekelijks een leer- en trainings-programma voor excellente leerlingen, kinderen die uitblinken qua prestaties en denkstrategieën. Ze komen wekelijks één dag bijeen met ontwikkelingsgelijken van de eigen of andere scholen. Het lesmateriaal is vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal en filosofie en denkstrategieën. Er is aandacht voor de ontwikkeling van studievaardigheden en tijdsmanagement. Daarnaast zijn er activiteiten om de sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te versterken. Kinderen worden via een speciale procedure geïdentificeerd, waarbij het IQ niet richtinggevend is.

Een goede indruk van het project krijgt u ook door het bekijken van deze film: