• In de spotlight

Onderzoek vanuit de werkplaats onderwijsonderzoek Amsterdam

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam doen diverse ASKO scholen onderzoek in leerteams naar vraagstukken rondom diversiteit.  De onderzoeksteams zijn samengesteld uit teamleden, studenten en een onderzoeksbegeleider van UvA, HvA of Kohnstamminstituut. Soms participeren ook kinderen of ouders. Zoals op de Willibrordschool.

Doel: meer onderlinge verbinding tussen ouders van de school

Op de Willibrordschool heeft het leerteam, bestaande uit teamleden én ouders van de school, een student en een onderzoeksbegeleider, samen onderzoek uitgevoerd met als doel in beeld te krijgen wat nodig is om te komen tot meer onderlinge verbinding tussen ouders in/rond de school. Wanneer er problemen zijn tussen kinderen in een groep, lukt het slecht om deze samen met ouders op te lossen. De gewenste opbrengst van het onderzoek is dat er handvatten worden gevonden voor het ontwikkelen van een plan van aanpak om juist die onderlinge verbinding tussen ouders te versterken.

WOA gesprekken willibrord

Waarom dit onderzoek

Het onderzoek is voort gekomen uit de behoefte van leerkrachten van de Willibrordschool. De leerkrachten ervaren in een aantal groepen weinig verbinding tussen de ouders onderling. Het begeleiden van het onderzoek en het leerteam werd mede vorm gegeven door de bijdrage van Ellen Scheermeijer (schoolleider Willibrordschool). Zij heeft ervoor gezorgd vanuit haar ervaring en netwerk om de verschillende mensen met elkaar te verbinden. De onderzoeksbegeleider van het Kohnstamminstituut heeft er voor gezorgd dat het een waardevol leerproces is geweest voor leden van het leerteam

 WOA willibrord

Educatief partnerschap

Ouders verbinden en versterken de sociale gemeenschap in en rond de school. De Willibrordschool heeft middels de projectgroep educatief partnerschap gezorgd dat de communicatie tussen ouders, kind en leerkracht goed verloopt. De laatste jaren zijn er wijzigingen ingevoerd op de Willibrordschool die hebben bijgedragen tot het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Zoals aanpassen van de gesprekkencyclus, het houden van informatie ochtenden, etc. Vanuit de leerkrachten kwam er een signaal dat er in sommige groepen verbinding ontbrak tussen ouders. Ouders onderling lijken nog weinig betrokken te zijn. Diversiteit lijkt daarin een rol te spelen. De ervaring van het team is dat het gebrek aan verbinding tussen ouders onderling soms zorgt voor sociale problemen in de groep of op de school. Deelname aan wijk- en schoolactiviteiten zoals het Diemerparkfestival, Williparentsparty en het Suikerfeest is beperkt.

 WOA willi gesprekken4

Betekenis onderzoek

Tijdens het onderzoek kwamen de teamleden erachter dat er nog zeer weinig bekend is binnen de literatuur over verbinding tussen ouders onderling. Wel is er veel literatuur te vinden over ouderbetrokkenheid op school en de bekende driehoeksrelatie, ouder, kind en leerkracht. Het voelde voor het team als pionieren. Het enthousiasme was daarom ook heel groot om het onderzoek te gaan doen. Volgens de teamleden zou het mogelijk kunnen zijn dat de verbinding tussen ouders onderling  nog te weinig aan bod komt als men na denkt over ouderbetrokkenheid.

Aanbevelingen voor verbetering en hoe nu verder

Ouders vinden het onderlinge contact matig en geven aan dat ze behoefte hebben aan meer verbinding. Belangrijk voor hen zijn: functionele contacten (afspraken over het ophalen en opvangen van elkaars kinderen) ophalen/oppassen én sociale contacten (om hun eigen netwerken te verbreden en om meer te weten over elkaars achtergrond).

Doordat sprake lijkt te zijn van een dominante cultuur van een kleine groep ouders, lijkt er weinig ruimte voor niet-actieve ouders om hun betrokkenheid te tonen. Om dit te verbeteren zijn de volgende ideeën en aanbevelingen gemaakt:

  • Meer de dialoog aangaan met alle ouders, zodat de leerkracht hun achtergronden beter kent en de one-size-fits-all aanpak in de communicatie kan vermijden.
  • Gezamenlijke start van het schooljaar met ouders en leerkrachten.
  • Koffieochtenden waarvan de invulling geformuleerd wordt vanuit de behoeften van ouders.
  • Scholing van leerkrachten over communiceren met ouders.
  • Startende ouders koppelen aan een buddy. Ouders die gedurende het schooljaar instromen koppelen aan een buddy.

Met deze plannen gaat de Willibrord dit schooljaar verder.

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin