• Verdieping

In de proeftuin digitale leermiddelen onderzoekt de Mijlpaal welke adaptieve software het beste bevalt.

Gynzy of Snappet? Een zoektocht naar de ideale verwerkingssoftware voor De Mijlpaal
Steeds meer scholen van ASKO stappen over op adaptieve verwerkingssoftware van onder andere Gynzy of Snappet. Ook De Mijlpaal overweegt deze overstap. Om een goede keuze te maken tussen de verschillende aanbieders doet De Mijlpaal in de proeftuin digitale leermiddelen een onderzoek naar beide soorten software. Leonie Verweij, proeftuinleider, ondersteunt de school gedurende dit proces.
De opzet van het onderzoek
Dit schooljaar is gestart met een algemene orientatie op Snappet & Gynzy. Vervolgens zijn in het najaar de twee paketten door een onafhankelijke expert op school toegelicht. Tot slot worden beide paketten op kleine schaal in de praktijk uitgeprobeerd.
Ervaring
Omdat de school een licentie heeft voor het gebruik van de digibordsoftware Gynzy is gekozen om allereerst van deze aanbieder een proeflicentie op te vragen. Dit is heel eenvoudig via de website van Gynzy te regelen. Het leerteam ICT besluit dat groep 7 en groep 8, van ieder twee klassen, de leerstof van de vakken rekenen en spelling via Gynzy op de chromebooks gaan verwerken. Omdat de school al in het bezit is van voldoende chromebooks kan hier direct mee worden gestart.
De leerkrachten gaan dan ook direct en met veel enthousiasme aan de slag. Ze ervaren dat de software kinderen motiveert, de taakgerichtheid en het concentratievermogen stimuleert en dat leerlingen meer zicht krijgen op de eigen leerprestaties. Ook de afname van de hoeveelheid nakijkwerk wordt als zeer plezierig ervaren. Echter merken zij ook dat de software nog verschillende (technische) mankementen bevat.
Conclusie
In gesprek met Leonie Verweij geeft Geertruud Clevering (OICT) aan dat zij en haar collega’s veel geleerd hebben van deze proefperiode. Het team heeft ondervonden dat het digitaal verwerken van de leerstof op de chromebooks veel voordelen heeft. Er is dan ook besloten verder te gaan met de zoektocht naar de meest geschikte verwerkingssoftware voor De Mijlpaal. Volgend schooljaar is Snappet aan de beurt.

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin