• In de spotlight
Prachtige aanwinst voor ASKO in Diemen

Welkom: Sint Petrusschool Diemen

Het bestuur van de St. Petrusschool te Diemen is officieel overgedragen aan de ASKO per 1 september jl. Met de Petrusschool wordt de ASKO verrijkt met een gezellige en kwalitatief goede buurtschool in Diemen, met 22 teamleden en gemiddeld 227 leerlingen. 

Dit schooljaar is Liza Huizer als kersverse directeur gestart. 

Het afgelopen en dit schooljaar hebben er op personeelsgebied veel wijzigingen plaatsgevonden. Door de vernieuwing van het team gaat de Sint Petrusschool komend jaar hard aan de slag met het verfijnen van de onderwijsvisie en het implementeren daarvan.  

Afgelopen jaar is de Sint Petrusschool al gestart met diverse leerteams. Dit heeft geresulteerd in een prachtige nieuwe bibliotheek. PBS en het zelfstandig werken zijn opgepakt en worden komend schooljaar verder geïmplementeerd. Dit schooljaar wordt het team verder getraind om met het IGDI model te gaan werken. Er wordt in samenwerking met Stichting Welzijn Diemen gestart met een pilot op het gebied van de 21rst Century Skills in groep 2 en groep 8. 

Het team van de Sint Petrusschool gaat met veel enthousiasme door met het gestalte geven aan deze mooie doelen. 


 


Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin