• In de spotlight
Over toekomstgericht onderwijs.
In een serie over proeftuinen leren met ICT komt deze keer het onderwerp '21st. century skills' aan bod. Wat is dit precies, welke scholen van de ASKO hebben een proeftuin op dit gebied en wat doen zij hiermee.

De proeftuinnaam 21st. Century Skills doet vermoeden dat het hier enkel om vaardigheden lijkt te gaan; we hebben het echter over toekomstgericht onderwijs. Dat betekent dat de onderwerpen uiteen lopen, gezien de ‘grootte’ van het onderwerp. Startpunt van toekomstgericht onderwijs ligt bij Onderwijs 2032. 

Wat houdt Onderwijs 2032 in? 
Kinderen die nu voor het eerst naar school gaan, zijn rond 2032 klaar om aan het werk te gaan en te participeren in de maatschappij. Welke kennis, vaardigheden en attitudes hebben zij nodig om optimaal te kunnen functioneren in de samenleving? Hier is door een grote groep adviseurs over nagedacht en een rapport over uitgebracht. Het volledige adviesrapport van Ons Onderwijs 2032 vind je hier. Over de totstandkoming van het rapport is men behoorlijk kritisch geweest. Inhoudelijk is het een interessant rapport om met de school of als ouder te bekijken.

‘Was onderwijs eerder verledengericht?’ zou een kritische vraag kunnen zijn. Gelukkig niet. Echter, onze kinderen leven in een wereld die razendsnel verandert en digitaliseert. Hoe kunnen we onze kinderen hier het beste op voorbereiden?

Ontwikkelingsvragen van de school: waarom?
De proeftuin 21st. Century Skills start bij de ontwikkelingsvragen van de school, oftewel de schoolambities, die voortkomen uit de kernwaarden van de ASKO, de identiteit en de missie. Hierbij proberen we telkens weer de vraag ‘waarom’ te benaderen. Waarom? Voordat we het weten zingen we straks verplicht het Wilhelmus, plannen we een verplicht uitje naar het Rijksmuseum of zijn we verplicht aan het programmeren.

Elke school kiest de eigen koers binnen de proeftuin. Elke school heeft z’n eigen schoolsituatie, schoolpopulatie, professionals en speerpunten; hier willen we zo goed mogelijk bij aan sluiten.

De terugkerende vraag die we aan de scholen stellen is ‘Wat heeft het kind in onze school nodig om te kunnen functioneren in de maatschappij van morgen?’

De golden circle
Het starten bij de ‘waarom’-vraag is ook de werkwijze van Simon Sinek met zijn 'golden circle'. Voor o.a. basisschool Het Bovenland en de Lukasschool is deze cirkel (kapstok) ook leidend. Meer weten over de Golden Circle: zie De Golden Circle van Simon Sinek.pdf.

Hoe ziet dat er in de dagelijkse praktijk uit?
Waar basisschool De Bron aan de slag gaat met het organiseren van een schoolbrede programmeerdag en een programmeerpilot in de bovenbouw; verdiept basisschool Het Bovenland het IPC implementatietraject door schoolbreed de visie en ambitie binnen IPC (International Primary Curriculum) te herijken.

Eind maart is op Het Bovenland een visiesessie met het team gepland, zodat men samen de stip op de horizon kan zetten. Ditzelfde proces zal de Lukasschool doorlopen in samenhang met hun Daltonvisie. Samen nadenken betekent ook samen in de flow komen.

In dit proces ligt ook een mooie rol voor de schoolafgevaardigde in dit traject. In het geval van Het Bovenland betreft dit Nicole de Braal (bovenbouw coördinator) en in het geval van de Lukasschool Bart Granade (ICT- coördinator).

Op donderdag 22 februari vond de visiesessie op de Lukasschool plaats. De stip op de horizon is geplaatst. Het team heeft in een interactieve sessie nagedacht over de visie en ambitie van de Lukasschool. ‘De boot is gaan varen....’, zoals directeur Sebastiaan van Huet het mooi verwoordde.

Als proeftuinleider mag ik met elke school meedenken binnen de eigen schoolcontext en schoolvisie en ambitie. Er is straks veel expertise opgebouwd en kunnen scholen nog meer gebruik maken van elkaars kennis.

Welke scholen nemen deel in de proeftuin 21st. Century Skills? Wat zijn hun speerpunten m.b.t. toekomstgericht onderwijs?

  • Lukasschool | Visie en ambitie herijken binnen het Daltonconcept van de Lukasschool.
  • Basisschool Het Bovenland | Visie en ambitie herijken binnen het IPC implementatietraject.
  • Basisschool De Bron | Schoolbrede programmeerdag en pilot programmeren in de bovenbouw.
  • Basisschool St. Antonius | Implementatietraject leerlijn mediawijsheid en programmeren (pilot leerlijn meerbegaafden).
  • Admiraal de Ruyterschool | Ontwikkeling (digitaal) plusaanbod 21st. Century Skills & Davinci/Acadin.


Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin