• In de spotlight

Roan Mulder is vakleerkracht bewegingsonderwijs op de Willibrordschool. Hij begeleidt twee studenten die dit schooljaar gestart zijn met de nieuwe studie Pabo-ALO.

“Dit is mijn tweede jaar als vakleerkracht bewegingsonderwijs op de Willibrord. Ik heb de ALO gedaan en deed mijn eindstage op de Lukasschool. Met de start van de Pabo-ALO, begin dit schooljaar, begeleid ik twee studenten. Ze gaan drie dagen naar school, lopen op donderdag stage bij mij in de gymzaal en staan op vrijdag met een mentor voor de klas.

De Pabo-ALO is een goede combinatie voor studenten die er nog niet uit zijn wat ze precies willen gaan doen: gymles geven of voor de klas staan. Door het te doen kom je er achter wat je leuk(er) vindt! Van de studenten die ik begeleid neigt er één naar het klaslokaal en de ander vindt momenteel werken in de gymzaal het leukst. Dat kan in de jaren die de studie nog duurt uiteraard veranderen.

De studenten die ik begeleid geven aan dat ze de studie best pittig vinden. Ze zijn veel uren op school, er zijn veel contacturen. Vanaf het eerste jaar loop je direct twee dagen stage, dat is naast drie dagen studie best wennen. Toen ik studeerde liep ik pas in mijn derde jaar twee dagen stage. Je leert volgens mij wel het meeste van je stages. En in 4,5 jaar tijd doe je twee opleidingen, dus het is logisch dat het best zwaar is.

Van mij leren de studenten stapsgewijs het vak, zoals het goed voorbereiden van een les en het begeleiden van een, om te beginnen, klein groepje. Tussentijds komt er tweemaal iemand van de studie kijken hoe het gaat en er is intensief mail-contact met de Pabo-ALO over de voortgang.

Als deze studie er was geweest toen ik ging studeren had ik het waarschijnlijk wel gedaan. Als je klaar bent heb je twee diploma’s! Ikzelf vind wat ik nu doe erg leuk, maar wie weet besluit ik over een aantal jaar om de PABO te doen, zodat ik niet alleen bevoegd in de gymzaal maar ook in het lokaal kan lesgeven.”

Over de Pabo-ALO
De Pabo-ALO is een 4,5 jarige opleiding waarbij studenten toewerken naar 2 diploma's en de bevoegdheid om les te geven voor de klas én in de gymzaal. Bij ASKO zijn er 10 Pabo-ALO studenten gestart op vijf verschillende scholen: het Wespennest, de Regenboog, Lidwinaschool, Willibrordschool en de St. Jozef.

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin