• Verdieping

Bij ASKO vinden we het belangrijk om goed op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen: ICT is immers steeds in beweging. Hoe zit dat met onze leerlingen? Weten zij om te gaan met alle nieuwe ontwikkelingen? Jorien Middelweerd geeft dit jaar les aan groep 4C van de Lidwinaschool. Vorig jaar kreeg haar groep, groep 3, lessen in mediawijsheid.

Wat ik versta onder mediawijsheid? Kinderen laten kennis maken met de ICT-wereld en sociale media. En ze wijzen op de mogelijkheden om met ICT en techniek om te gaan en er mee te werken. Vorig jaar verzorgde Mediawegwijs op onze school uiteenlopende lessen over dit onderwerp. Elke groep kreeg zeven lessen over zeven verschillende onderwerpen.

Voor de bovenbouw is het leren omgaan met mailverkeer en gedragsregels in WhatsApp-groepen relevant. Dat ze weten hoe je digitaal met elkaar omgaat, wat wel en niet kan en wat je kan doen als er iets speelt. Belangrijk dat ze dat meekrijgen! In de onderbouw speelt dat in mindere mate. Ze hebben in groep 3 nog geen mobiel, maar via oefensoftware kunnen ze wel al berichtjes naar elkaar sturen. Ze komen er dus zeker mee in aanraking. Halverwege groep 3 zijn we daarom zelf het gesprek met de groep aangegaan: wat stuur je en hoe voelt het om een naar bericht te ontvangen?

Programmeren, apps en robots

Vanuit Mediawegwijs waren er voor groep 3 lessen over onder andere programmeren, over verschillende apps en over robots. Een les over verslaving, dat games verslavend kunnen zijn, een les met een flinke moraal, dat was voor groep 3 nog iets te lastig. Wat wel goed aansloot was de les over apps! Ze mochten aan de slag met een green screen en konden zichzelf door middel van een app in een andere wereld plaatsen. Met deze app gingen de kinderen ook thuis aan de slag.

Wat de kinderen heel leuk vonden was de les over robots! Met een melkopschuimer, een bakje en een paar stiften, maakte de kinderen een robot die kon tekenen. Bij die les viel het me op dat een aantal kinderen zo enorm betrokken waren bij de opdracht! Ze waren zo enthousiast dat ik een kant van hen zag die ik niet eerder had gezien. Leuk te zien dat sommigen echt aangesproken worden door deze lessen!

De wereld van nu

Dat de lessen aangeboden worden door een externe partij is fijn, want ik ben er zelf niet genoeg in thuis. Wat ik echt leuk vond: met die apps is er zoveel mogelijk! Het is de wereld van de kinderen nu, zij groeien ermee op. Er zijn zoveel mogelijkheden in de ontwikkelingen waar ze mee te maken gaan krijgen. Ze ontkomen er niet aan. Goed dat ze daar les in krijgen en er alvast wat van weten.

ICT en techniek op de basisschool

Ik denk dat het tijdig laten kennismaken met ICT en techniek een noodzaak is. Het belang om ze ermee om te leren gaan is groter dan we ons echt beseffen. De generatie nu groeit ermee op, ze komen elkaar daar tegen. Het is zinvol om er aandacht aan te besteden, ze er op voor te bereiden en ermee om te leren gaan.

Tekenrobot in actie

Op de hoogte blijven

Meer weten over ontwikkelingen in het basisonderwijs? Volg ASKO scholen op LInkedIn!

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin