• Verdieping
In de Proeftuin mediawijsheid kunnen scholen met veel verschillende activiteiten rondom mediawijsheid aan de slag.
Waarom Mediawijsheid?
De wereld om ons heen veranderd razendsnel. In deze veranderingen spelen media een grote rol, en de verwachting is dat dit alleen maar zal toenemen. Om optimaal te kunnen functioneren in deze maatschappij is een bepaalde mate van mediawijsheid onontbeerlijk. Het zoeken naar een baan, persoonlijke ontwikkeling, sociale activiteiten, gezond zijn en blijven etc. Het wordt steeds belangrijker dat mensen de mogelijkheden van mediatoepassingen kunnen benutten om optimaal met deze onderwerpen om te kunnen gaan, of juist bepaalde verleidingen kunnen weerstaan. De maatschappij van later begint bij het onderwijs van nu. Daarom is het belangrijk om leerlingen mediawijs te maken (Bron: Slo).

Proeftuin Mediawijsheid
In de Proeftuin mediawijsheid kunnen scholen met veel verschillende activiteiten rondom mediawijsheid aan de slag. De opzet van de proeftuin was het presenteren van een groot buffet waarop allerlei lesactiviteiten rondom mediawijsheid werden gepresenteerd. Deelnemende scholen mochten proeven en op hun school inpassen wat zij wilden. Het buffet ishier te vinden. Het is een zeer gevarieerd aanbod van leuke lessen die allemaal één of enkele deelonderwerpen van mediawijsheid behandelen. Sommige lessen worden gebaseerd op de 10 mediawijsheid competenties, die ook wel worden gezien als de kerndoelen voor mediawijsheid. Klik hier voor een filmpje van het model.

Nationale Mediapaspoort
Binnen het buffet aan mogelijkheden valt er 1 op, het Nationale Mediapaspoort. Het Nationale Mediapaspoort kan gezien worden als een methode mediawijsheid. Vanaf groep 1 t/m groep 8 worden er 7 lessen per jaar aan mediawijsheid besteed. Hierbij komen ook alle 10 mediawijsheid competenties aan de orde.

Wat het Nationaal Media Paspoort programma onderscheidt van veel andere lessen, is dat het niet alleen kennis over media overdraagt, maar dat het tevens een beroep doet op de individuele beleving van media, op de motivatie en de strategie/het gedrag van kinderen om slim met media om te gaan. Het zijn dus geen lessen waarin je als leerkracht alles voorzegt, maar juist lessen waarin je kinderen motiveert eigen strategieën te kiezen bij het omgaan met media. De methode is gratis (als je zelf zorgt voor mapjes en stickertjes ;-) en is hier te bekijken.

Nationale Mediapaspoort op de IJsbreker
De IJsbreker in Amsterdam Noord is de eerste school binnen ASKO die deze methode heeft ingevoerd. De reacties zijn van alle kanten bemoedigend te noemen. Reacties van ouders: “Wat goed dat jullie dit doen” en “Wat fijn dat er tijd aan besteed wordt”. Ook het enthousiasme en de betrokkenheid van de kinderen vallen op. Leerkrachten zijn positief. Ook zij zien de reacties van de kinderen en geven aan dat de lesinhoud past bij de huidige tijd. Bovendien zien ze dat de opdrachten betekenisvol en nuttig zijn.

Nationale Mediapaspoort implementeren op jouw school?
De implementatie van de methode op de IJsbreker wordt gecoördineerd door Remko Robijn, leerkracht en aanspreekpunt voor de proeftuin. Hij geeft aan dat een goede voorbereiding cruciaal is voor het succesvol slagen van de methode. Het is aan te raden om met Remko contact op te nemen wanneer je als school overweegt met het Nationale Mediapaspoort te gaan werken. Naast zijn ervaring met de voorbereiding, de startbijeenkomst en verschillende tussen-evaluaties, heeft hij ook inzicht hoe je de methode kan combineren met de methodes rondom sociale vaardigheden.


Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin