• Verdieping

Een keer per jaar komen directeuren en intern begeleiders bij elkaar, nadat zij de opbrengsten op de midden-toetsen en Doorstroomtoets hebben geanalyseerd. In dit overleg wordt op basis van de analyse van onderwijsresultaten samen gewerkt aan schoolontwikkeling. Je kunt het vergelijken met de gesprekken die een leerkracht heeft met de intern begeleider en andere leerkrachten over de ontwikkeling van de klas. Je denkt samen na over oplossingen die in een andere groep goed werken, en misschien ook kunnen worden toegepast in jouw groep.

Zo'n gesprek krijgt betekenis wanneer de deelnemers elkaar goed informeren, en tijdens het gesprek onderzoeken welke aanpak past bij het doel dat de ander heeft. 'Maak de ander beter' is dan ook een uitgangspunt voor zo'n optimale dialoog.

Op dinsdag 16 april hebben directeuren en intern begeleiders met elkaar gesproken over de onderwerpen die voor het ontwikkelen van het onderwijs op hun school belangrijk zijn. De diversiteit aan onderwerpen en scholen was groot. Centraal stond in ieder gesprek: 'Hoe kan ik bijdragen aan het garanderen van brede ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen?'.

Een mooi voorbeeld van het motto van ASKO: Verbinden met aandacht en ambitie!'

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin