• Onderzoek
Finland inspireert


Crossing the border
Op uitnodiging van NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) presenteerden de drie Werkplaatsen Onderwijsonderwijsonderzoek in Nederland, naast Amsterdam, ook Utrecht en Tilburg, hun ervaringen op de EAPRIL 2017 (European Association for Practitioner Research on Improving Learning). Hester Edzes (ASKO) en Inti Soeterik (UPvA) vertegenwoordigen in Finland de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam.

Onderzoek en praktijk van het onderwijs

De kloof verkleinen tussen onderwijsonderzoek en de praktijk van het onderwijs, dat was het uitgangspunt voor de oprichting van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam .
In Amsterdam doen drie schoolbesturen (ASKO, Sirius en STAIJ) en drie kennisinstituten (UvA, HvA, Kohnstamminsituut) gezamenlijk onderzoek rond het thema diversiteit. Vijf leerteams van ASKO scholen doen op school onderzoek naar een vraag binnen dit thema zoals Hoe doen we recht aan diversiteit in leerlingen en hun leerdoelen binnen het rapport en tevens aansluitend bij de behoeften van het team? of Hoe kijken de leerlingen van de school naar onderlinge verschillen en hoe benoemen zij deze?
In de onderzoeksteams zijn naast leerkrachten en studenten ook onderzoeksbegeleiders betrokken. Daarnaast is een bovenschools leerteam met (adjunct)directeuren actief aan de slag met het thema diversiteit. In het onderzoeksteam binnen de Werkplaats delen we kennis en ervaringen en ontwikkelen we een gezamenlijk perspectief op diversiteit en praktijkgericht onderzoek.

Finland
In Finland vertelden we over de uitgangspunten van WOA, waarbij we streven naar gedeeld eigenaarschap tussen kennisinstituten en scholen, betekenis voor alle deelnemers en de dialoog als krachtige motor. De onderzoekscoördinatoren en onderzoeksbegeleiders fungeren daarbij als bruggenbouwers (boundary crosser).


Natuurlijk kregen Hester en Inti ook een rondleiding door een Finse school en was het Finse onderwijssysteem een bron van inspiratie gedurende het congres. “We are educational composers.” Finnen zien hun onderwijssysteem als eco-systeem, waarbij de complexe (nog onbekende kennis) wordt geconstrueerd. Dat vraagt lef om te experimenteren, het onbekende te omarmen. Het vraagt om samenwerking tussen alle stakeholders: leerkrachten, onderzoekers en beleidsmakers. “Together we create a new recipe for the future.”
 

Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam
In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam werken drie schoolbesturen, de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en het Kohnstamminstituut samen aan onderwijsonderzoek. Nieuwsgierig naar de Werkplaats? Kijk hiernaast naar de link of bekijk bijvoorbeeld de kennisclips: http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/woa/kennisclips.html

 

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin