• In de spotlight
Proeftuinproject Jozefschool Weesp 21e eeuwse vaardigheden.
Samen de lucht in! 
De Jozefschool in Weesp heeft het eerste proeftuinjaar leren met ICT afgesloten met een groot project. Anders dan de jaren ervoor heeft het team ervoor gekozen om alle vakken tijdens drie projectweken geïntegreerd aan te bieden om 21e eeuwse vaardigheden als zelfsturing, creatief- en kritisch denken, samenwerken en probleemoplossend vermogen van kinderen te stimuleren. Per vak zijn leerdoelen gekozen en nadat de kinderen zelf in alle groepen hebben aangegeven welke voorkennis zij al hebben over het thema (“De lucht in”) zijn activiteiten met en door de kinderen vormgegeven.  

Bij alle activiteiten stond het ontdekkend en onderzoekend leren van kinderen centraal.   
Sommige leerkrachten voelden zich de eerste week nog wat onzeker of onhandig zonder hun methode. Maar met steun van elkaar en bij het ervaren van de nieuwsgierigheid en leergierigheid van de kinderen groeide hun enthousiasme al na de eerste dagen. Bij de schoolbrede presentaties toonden  ouders zich betrokken (“mijn kind heeft thuis zoveel verteld over het project!”.) Het team wil per volgend schooljaar de creatieve vakken en zaakvakken structureel op deze wijze gaan vormgeven en gaat zich hier dit tweede proeftuinjaar verder over buigen. Ook de plaats van ICT in het onderwijs wordt daarbij nog meer betrokken. Reactie van leerkracht Ronald: “ik kijk er niet naar uit om in de tussentijd weer terug te gaan naar die saaie boeken!” 

 Groep 1-2

 Groep 5-8


Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin