• Verdieping

Basisschool ’t Koggeschip heeft een school op bezoek gehad uit Turkije. Er waren 3 Turkse leerkrachten op de school die kennismaakten met de directie, de groepsleerkrachten en de kinderen.

De leerkrachten uit Turkije hebben 4 dagen lang ervaren hoe het onderwijs in Nederland gegeven wordt en hoe er omgegaan wordt met meertaligheid, diversiteit en verschillende culturen.

Op de laatste dag werden er ervaringen uitgewisseld en werd het bezoek feestelijk afgesloten. Een mooi voorbeeld van internationale samenwerking!

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin