• Nieuws

Dieneke Blikslager spreker over werkplaats onderwijsonderzoek 

De ASKO was goed vertegenwoordigd op de landelijke conferentie over onderwijsachterstanden van 12 februari jl, georganiseerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Ruim 50 sprekers deelden de belangrijkste inzichten over taal, ouderbetrokkenheid, leerkrachtverwachtingen en het jonge kind. 

Vanuit de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam sprak Dieneke Blikslager. Naast adviseur passend onderwijs ASKO is zij ook adjunct directeur én staat zij voor de klas op de Sint Janschool in de wijk De Baarsjes. Op deze school wordt de thuistaal gebruikt van kinderen om hen zelfvertrouwen te geven, onderwijsongelijkheid tegen te gaan en het onderwijs te verrijken met informatie over de verschillende culturen en gebruiken van kinderen. Blikslager vertelde over de werkwijze op de St. Jan school waarbij leraren, onderzoekers, studenten en soms zelfs ouders betrokken worden bij het praktijkgericht onderzoek.

Dieneke: "Handelingsgericht werken en de cyclus die erbij hoort is bij ons volledig ingebed in de schoolsystematiek. Het mooie is dat iedereen er gelukkig van wordt en de leerlingen soms zelf onderwerpen aandragen.’’ Voor scholen die zelf met praktijkgericht onderzoek aan de slag willen gaan zijn er volgens Dieneke drie randvoorwaarden: “Een goede schoolorganisatie, een onderzoekende houding van de directie en gedreven leraren.”

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin