Bij IKC waar Onderwijs, Ontwikkeling, Opvang & Ontspanning samenwerken vanuit één visie!

IKC Tuindorp ontwikkelt zich tot een complete organisatie waar Onderwijs, Ontwikkeling, Opvang & Ontspanning samenwerken vanuit één visie! Wij verzorgen onderwijs en opvoeding voor kinderen van 0 tot 13 jaar, 52 weken per jaar, van 7:30 uur tot 18:30 uur.

We ontwikkelen ons op de volgende thema’s passend bij onze visie:

 • Kwalificatie (sterke basis en talentontwikkeling);
 • Socialisatie (burgerschap, thematisch werken, 21e eeuwse vaardigheden);
 • Persoonsvorming (sociaal, veilige school).

Tuindorp

Wij bieden onze kinderen veiligheid en structuur. Wij zijn een hecht, jong team en gaan uit van ieders kwaliteit. Een IKC met veel tradities en activiteiten waar de kinderen, hun ouders en het team veel waarde aan hechten.

Ben jij een IB-er (in opleiding) en wil jij hier deel van uitmaken en een steentje aan bijdragen? Dan is de volgende baan misschien iets voor jou.

Als intern-begeleider bij ASKO ben je samen met onze andere IB-er verantwoordelijk voor de zorg van individuele kinderen en het onderwijskundig management. De intern begeleider bij de ASKO:

 • Ontwikkelt (mede) het zorgbeleid voor de school en draagt bij aan het bovenschoolse zorgbeleid;
 • Coördineert de uitvoering van het zorgbeleid in de school;
 • Begeleidt, coacht en adviseert collega’s op het gebied van passend onderwijs.

IKC Tuindorp kenmerkt zich door een grote diversiteit. De school trekt kinderen aan met verschillende culturele en sociale achtergronden. Zo hebben wij een groot deel ‘echte Tuindorpers’, kinderen van ouders die ooit zelf op de school hebben gezeten.

Een steeds groter wordend deel zijn onze ‘Nieuwe Noorderlingen’. Deze ouders trekken uit het centrum van de stad naar onze wijk, die groen en aantrekkelijk is voor gezinnen met jonge kinderen.

Een ander deel van onze populatie is zeer divers en woont voor een groot deel in de Molenwijk. Meerdere culturen zijn aanwezig bij ons op school.

Dit zorgt ervoor dat het werk op IKC Tuindorp afwisselend en uitdagend is. Het onderwijs dat aangeboden wordt, zorgt voor een stevige basis met veel aandacht voor de vakken rekenen en taal. Daarbij maken wij gebruik van het EDI-model. Daarbij zijn rekenen en begrijpend lezen onze speerpunten.

In de groepen 1-2 wordt op ieder gebied gewerkt vanuit thema’s middels IPC early years. In de groepen 3 t/m 8 wordt naast de basis tevens thematisch gewerkt volgens IPC.

IKC Tuindorp biedt onderwijs op maat met aandacht voor talentontwikkeling. Dit wordt vormgegeven middels; vakdocenten voor gymnastiek, muziek en beeldende vorming, het Doelab, de Plusklas en het Leerlab.

Wij werken volgens de 6 principes van opbrengstgericht passend onderwijs en maken daarbij gebruik van de leerlijnen Parnassys voor de groepen 1-2 en Focus PO voor de groepen 3 t/m 8. De implementatie hiervan is dit schooljaar gestart.

Samen met de organisatie Eigen&Wijzer verzorgen wij een aantal BSO groepen, de TSO, 2 VVE groepen en 2 Kinderdagverblijfgroepen 0-4 jr. IKC Tuindorp ontwikkelt één doorgaande lijn op het gebied van onderwijs en opvoeding en is zo een veilige omgeving waar kinderen zich ontwikkelen en opgroeien, als zij niet thuis bij hun ouders zijn.

Als je jezelf moet beschrijven en je herkent jezelf als een intern begeleider die met passie aan de slag wil met wat hierboven staat omschreven?

Wij zoeken een Intern Begeleider die:

 • Goed kan communiceren;
 • Affiniteit heeft met meerdere leeftijdsgroepen;
 • Gestructureerd is;
 • Stevig in zijn schoenen staat;
 • Daadkrachtig is;
 • Humor en relativeringsvermogen heeft;
 • Kan reflecteren op zichzelf en feedback kan geven aan een ander;
 • Gericht is op samenwerking;
 • Toekomstgericht is.

Wij bieden:

 • Een groot bestuur waarbij je deelneemt aan bovenschools IB-overleg;
 • Een organisatie met kinderen van 0 tot 13 jaar;
 • Samenwerking met collega IB-er, MT, expertleraren, diverse externen;
 • Een hecht jong team;
 • Sparren en samenwerken in een organisatie die staat voor gedeeld leiderschap;
 • In de nabije toekomst een nieuw gebouw;
 • Onderwijs gericht op ontwikkeling en toekomst;
 • Goede opleidingsmogelijkheden;
 • Financieel aantrekkelijke reiskostenvergoeding.

Onderdeel van ASKO scholen

De ASKO zet zich bewust en actief in voor kwalitatief goed onderwijs. De ASKO vormt het bestuur van 32 basisscholen in Amsterdam en omstreken. De scholen hebben verschillende onderwijsconcepten. ASKO is actief met innovatieve ontwikkelingen, zoals traineeship voor startende leerkrachten, verrijkingsonderwijs, 21e-eeuwse vaardigheden, de Day-A-Week-school (project voor hoogbegaafde kinderen), Onderwijstijdverlenging, Opleiden in de School en leren met ICT.

Ben je geïnteresseerd en wil je aan de slag als intern begeleider op IKC Tuindorp?

Je kunt telefonisch of via mail contact met ons opnemen en een rondleiding aanvragen!

We ontvangen graag jouw cv en korte motivatie via de solliciteerknop hieronder.

Direct solliciteren

Specificaties

Functie
Intern begeleider
Dagen
4-5
Periode
Per 01-01-2022, indien mogelijk eerder. Tijdelijk met uitzicht op vast.
Werktijdfactor (fte)
0.8-1.0

Contactpersoon

Naam
Doritha de Koning
E-mail

IKC Tuindorp

Adres
Kometensingel 52
1033 BW Amsterdam
Directeur
Doritha de Koning
Telefoon
E-mail
Website

Sollicitatieformulier

Vul een naam in
Vul een geldig e-mailadres in
Invalid Input
Invalid Input
Vul een bericht in
Invalid Input