ASKO biedt verbinding, verbreding en verdieping​

Voor ieder wat wils

Waarom als leerkracht aan de slag gaan bij ASKO? Bij ons kun je niet alleen als vaste leerkracht werken, maar ook een flexibele benoeming krijgen via de Talentenpool. We bieden flexibiliteit in onderwijsconcepten en hechten veel waarde aan goed werkgeverschap door aandacht te geven aan je persoonlijke ontwikkeling en groei, begeleiding van een coach is mogelijk.

Doorgroeimogelijkheden

Bij ASKO kun je doorgroeien door het vervullen van combinatiefuncties en functiedifferentiatie. Wil je eens lesgeven op een andere school binnen de ASKO scholen? Roer dat dan aan bij de schoolleider en doe mee aan de vrijwillige mobiliteitsronde. ‘Met behoud van mijn rechtspositie werkte ik zo op een andere ASKO-school’, aldus een ASKO leerkracht. Wil je meer ruimte voor jezelf en tegelijkertijd verbinding houden met het onderwijs? Stap dan in onze Talentenpool voor vervanging en bepaal zelf op welke dagen je werkt. 

Unieke mogelijkheid werken en studeren

Wil je eens iets anders in je loopbaan of kom je vers van de Pabo en wil je aan de slag op een van de scholen van ASKO? Kies dan voor een plek in de Talentenpool: je maakt kennis met alle onderwijsconcepten binnen de ASKO: van Montessori tot Jenaplan en van Dalton tot ontwikkelingsgericht onderwijs. Heb je een opleiding afgerond op universitair of hbo-niveau en overweeg je een baan in het onderwijs als zij-instromer? ASKO ondersteunt de combinatie van werken op één van onze scholen en studeren aan de Pabo.

Leerkracht aan het woord

We leven op school in een minimaatschappij. ‘Er gebeurt van alles in de wereld. Hoe ga je daarmee om? Dan zijn waarden van belang.’ Kernwaarden van ASKO zijn: verbinding, aandacht en ambitie. Binnen ASKO verbinden we met 33 scholen en collega’s, maar ook met ouders en de buurt. We weten wat we van elkaar verwachten, kunnen op elkaar vertrouwen en elkaar verder helpen. Onze scholen maken onderwijs met de ouders en beantwoorden hun vragen over de ontwikkeling van hun kinderen. ‘Ouders en school voeden kinderen samen op en kinderen waarderen die verbinding tussen thuis en school’, aldus een schoolleider.

Innovatief onderwijs

Onze ambitie is dat iedereen het beste uit zichzelf haalt. Kinderen leren bij ons niet alleen de feitelijke leerstof, maar ook problemen oplossen, zich verhouden tot een groep en hulp vragen. Met digitale leermiddelen ondersteunen we kinderen in het zich eigen maken van de leerstof. In de werkgroep 21ste ​-eeuwse vaardigheden leren we hen bijvoorbeeld over informatisering en mediawijsheid. Als leerkracht kun je zelf lessen bedenken in onze ict-proeftuinen.

Gezonde werksituatie

Mocht je als autonoom werkende leerkracht eens vastlopen, dan biedt ASKO personele ondersteuning. Werkdruk is een actueel issue op basisscholen. Onze schoolleiders proberen actief de werkdruk te verminderen, bijvoorbeeld door leerkrachten alleen relevante zaken te laten vastleggen: geen overbodige administratie. Ook teamoverleg en vergaderingen kunnen worden beperkt. ‘Als je er niet bij wilt zijn, omdat andere onderwijszaken voorgaan, leg je het voor aan je schoolleider en wegen we dat samen af. Steeds vaker kijken leerkrachten ook bij elkaar in de klas en leren ze van elkaar. En naast samen leren is er ook ruimte om samen lol te maken, bijvoorbeeld tijdens een team tweedaagse. 

Grote diversiteit aan scholen

De wereld is groter dan één school. De kracht van de ASKO Scholen is het sterkst als kennis en mogelijkheden samenkomen, dus wanneer de scholen iets organiseren en schoolleiders samenwerken. ASKO heeft naast de verschillende onderwijsconcepten, zowel grootstedelijke als dorpsscholen en is vertegenwoordigd in verschillende buurten met grote diversiteit. Verbinding leggen met de buurt en ouders kan veel vragen van leerkrachten.  

ASKO ondersteunt leerkrachten als autonome professionals en ziet de waarde van het Talent en de verbinding tussen scholen. We verwelkomen jou graag op een van onze scholen.