Medezeggenschapsraad

​​​​​​​​​​De Medezeggenschapsraad (MR) is het officiële overlegorgaan van ouders en leerkrachten.​

Vragen aan de MR? mail naar willibrord.mr@askoscholen.nl

 
Wat doet de MR?
Voor ouders is de MR hét orgaan om invloed uit te oefenen op het beleid van de school. Voor belangrijke beslissingen zal de directeur van de school eerst de ouders en het team raadplegen. Dit moet gebeuren via de MR, zo staat in de wet medezeggenschap op scholen (WMS).

 
In de MR komen zaken aan de orde als: de organisatie van de school, de vakantieregeling, de groepsindeling en financiën. De MR heeft instemmingsrecht als het gaat om het vaststellen van regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. In andere gevallen heeft de MR adviesrecht. De MR wil samen de school verder vorm geven, samen optrekken, samen kijken naar veranderingen, beleid en ontwikkeling. De MR wil een steun in de rug zijn voor de directie en team en speelt daarbij ook een kritische rol.

 
De medezeggenschapsraad van de Willibrord vergadert ca. acht keer per jaar. Directeur Ellen Scheermeijer is bij de MR vergaderingen aanwezig als adviseur.

 
Wie zitten er in de MR?
De MR bestaat uit drie leerkrachten en vier ouders.

 
Oudergeleding:
  • Elske van der Veer,  voorzitter
  • Saskia Clerx
  • San Jonker
  • Markus Beunk
 
Leerkrachtgeleding
  • Charles Dams, leerkracht groep 8a, secretaris
  • Karin Scholten, intern begeleider
  • Hélène Steijn, intern begeleider

Elske van der Veer (voorzitter). Ik ben Elske van der Veer getrouwd met Jos Severens en moeder van Elisa (2007) en Rosalie (2011). Ik ben jurist en werkzaam als coördinator bouw- en milieutoezicht bij stadsdeel Oost. Ik zet me graag in voor de MR omdat ik het belangrijk vind een actieve bijdrage te leveren aan de omgeving waar mijn kinderen een belangrijke fase van hun jeugd zullen doorbrengen. Het lijkt me leuk, nuttig en interessant om mee te praten en te beslissen over belangrijke zaken op de Willibrord en op een andere manier betrokken te zijn bij wat er op school gebeurt. Ik wil graag meedenken en werken aan een goede en veilige leeromgeving van mijn kinderen

Saskia Clerx. Graag wil ik me via deze brief aan jullie voorstellen. Ik ben Saskia Clerx, de moeder van Sara(2007). Als mondhygiëniste run ik een eigen praktijk in Amstelveen. Daarnaast ben ik lekker sportief en ga ik graag uit eten. Inmiddels ben ik dankzij Sara al 4 jaar bij de Willibrord betrokken. In deze 4 jaar hebben we met de groep al het nodige meegemaakt. Dankzij de inzet van school en ouders is het nu een leuke, homogene groep geworden met een sterke onderlinge band. Eerder ben ik lid geweest van de OC van de Partou-vestiging hier in het pand. Betrokken raken bij de beleidsvorming en daar een positieve bijdrage aan leveren is mij zeer goed bevallen. Ik verwacht op deze ervaring verder te kunnen bouwen in de MR van De Willibrord.

San Jonker. Mijn naam is San Jonker, ik ben getrouwd met Maarten en samen hebben wij 3 prachtige kinderen. In 2008 zijn wij op IJburg komen wonen. Onze oudste dochter Bloem heeft vanaf groep 3 de Willibrordschool mogen doorlopen en gaat inmiddels voor het 2e jaar naar het Sint Nicolaas Lyceum. In dit schooljaar 15/16 gaat onze zoon Bickel naar groep 5a en Juuls, onze jongste dochter zit in groep 3a. Alle 3 beleven ze op hun eigen manier het leven op school, dat een groot deel van hun tijd en sociale setting uitmaakt. Het is mooi om te zien hoe onze kinderen ieder hun eigen ontwikkeling doormaken, eigen behoeften hebben, het soms lastig kunnen hebben en plezier beleven. De school speelt een belangrijke rol daarin. En dat geldt voor ieder kind. De Willibrordschool staat voor het bieden van een ontwikkelingsgericht en veilige leeromgeving. Ik hoop vanuit de MR een bijdrage te leveren aan waar de school voor staat en de ouderbetrokkenheid in te kunnen vullen. In het dagelijks leven werk ik freelance als organisatie adviseur/conceptontwikkelaar voor creatieve en culturele organisaties.

Marcus Beunk. Mijn naam is Markus Beunk en ik ben de vader van Zora en Rufus die respectievelijk in groep 3 en in groep 6 van de Willibrord zitten. Na een ommezwaai ben ik sinds 2010 werkzaam in het primair onderwijs. Naast groepsleerkracht ben ik de ICT-coördinator van de WSV in de Watergraafsmeer. Ook maak ik deel uit van de personeelsgeleding binnen de MR van de WSV. Behalve ervaring binnen het Amsterdamse basisonderwijs, breng ik dus ervaring in medezeggenschap mee. Door deze combinatie denk ik goed in staat te zijn de juiste vragen te stellen namens de ouders van de Willibrord.

Karin Scholten. Mijn naam is Karin Scholten en sinds 2010  werkzaam op De Willibrordschool. Eerst als leerkracht en de laatste jaren als intern begeleider. Naast mijn werkzaamheden op De Willibrordschool, geef ik een aantal uur per week training in een sportschool. Ook zit ik in mijn vrije tijd veel op de racefiets. Het werk binnen de MR zie ik als een kans om mee te denken over belangrijke ontwikkelingen binnen de school. Ook vanuit mijn werk als ib-er ben ik benieuwd hoe de oudergeleding tegen bepaalde processen aankijkt en hier samen met hen over in discussie te gaan. Als lid van de MR hoop ik mijn steentje bij te dragen aan mooi onderwijs op De Willibrordschool.

Charles Dams. Mijn naam is Charles Dams (1962) en ik werk sinds 2006 (fulltime) op de Willibrordschool. Na eerst een paar jaar in groep 3 te hebben gewerkt ben ik sindsdien in de groepen 7 en 8 werkzaam geweest. Ik vind het leuke van de MR vooral het kunnen sparren met ouders over onderwijs in het algemeen en de Willibrord in het bijzonder. Betrokkenheid van ouders bij de school vind ik erg belangrijk, uiteindelijk zijn we alle drie nodig: kind-ouder-school.

Recente notulen
De meest recente MR notulen kunt u hier downloaden. 

 
Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR? Dan kunt u ons altijd mailen: willibrord.mr@askoscholen.nl


 

 MR Notulen