Diverse contactmomenten

Op de Willibrord vinden we het belangrijk om regelmatig contact met de ouders te hebben. Onderstaand alle contactmomenten op een rijtje.

 
Informatieochtenden
Voor ouders die overwegen hun kind in te schrijven op de Willibrord worden regelmatig informatieochtenden georganiseerd (van 09.00 – 11.30) De data van de ochtenden zijn:
    • 13 april 2018
    • 25 mei 2018
 
Twee keer per jaar is er tevens een informatieochtend voor ‘startende ouders’ (ouders die zich reeds hebben ingeschreven).

 
Vanuit het Ouder Kind Centrum
Voor de komende periode zijn er door Renee Spekken weer een aantal koffie ochtenden gepland voor ouders met opvoedvragen en of hulpvragen:

 
Tijdens de ochtenden is er de mogelijkheid om pedagogische vragen te stellen.

 
Ouderochtend voor ouders van de Willibrord
De Willibrord organiseert ook ouderochtenden. Deze vinden maandelijks plaats op de woensdag- of vrijdagochtend. Deze ochtenden zijn bedoeld om ons onderwijs inhoudelijk te belichten. De ochtenden hebben een thema en het doel is om informatie over dit specifieke thema te geven, vragen te beantwoorden, maar ook om informatie te halen bij de ouders.

 
Opgeven voor deze ochtend het handigst door even binnen te lopen bij Rebecca, maar via de mail mag het ook: willibrord.info@askoscholen.nl

Hieronder een overzicht van deze ouderochtenden van 08.30 – 09.30 uur:
deze data volgen nog
 ​
Ouderavond
Twee keer per jaar wordt er een ouderavond georganiseerd. De eerste keer aan het begin van het schooljaar, om kennis te maken met de nieuwe leerkracht en specifieke zaken te bespreken die van belang zijn voor het komende jaar. De tweede keer over de Vreedzame School. Ongeveer zes keer per jaar zijn er informatieochtenden, deze gaan over speerpunten van de school. 

 
Persoonlijk Ontwikkelingsverslag (POV)
Er zijn vaste momenten per jaar waarop gesproken wordt over de ontwikkeling van uw kind. Dit doen wij schriftelijk in een Persoonlijk Ontwikkelingsverslag (POV) en/of mondeling in een Stand van zakengesprek.
 
  • September startgesprek ouder/leerkrach/leerling
  • November: Stand van zakengesprek
  • Februari: 1e verslag en 10-minutengesprek
  • April: Stand van zakengesprek op verzoek (leerkracht of ouder)
  • Juni:2e verslag en gesprek op verzoek (leerkracht of ouder)

Voor de groepen 7 en 8 zijn nog extra gesprekken in verband met de entreetoets en
de eindtoets van het Cito.

Het is altijd mogelijk om een extra afspraak te maken met de leerkracht. Het initiatief kan zowel bij de leerkracht als bij de ouder liggen. Er kan ook aanleiding zijn om de ontwikkeling van het kind te bespreken met een derde, zoals de Intern begeleider. U kunt ook een afspraak maken met iemand van het managementteam (MT).