Nieuwsbrief 4 april 2018

 • Gemaakt op: 6-4-2018 00:00
 • |
 • Gewijzigd op: 6-4-2018 16:00
 • |
 • Geplaatst door: Frank Seljee
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  
Discussiëren met het bestuur van de ASKO?

Beste ouders,
Volgende week woensdag 11 april komen Jan-Willem van Schendel (directeur onderwijs en ontwikke-ling ASKO) en Diane Middelkoop (voorzitter college van bestuur) onze school een kort bezoekje brengen. Dit doen ze jaarlijks. We hebben hen al een keer uitgenodigd op een ouderavond, een keer tijdens een studiedag en allerlei lessen laten zien in de klassen.

Dit jaar willen we ze in gesprek laten gaan met de Willibrord. Daarvoor zoeken we ouders die het leuk vinden om woensdag 11 april van 11.45-12.15 uur met deze twee bestuurders in gesprek te gaan over de toekomst van het onderwijs, de ASKO en de Willibrord.
Aan u dus de vraag of u dit leuk en interessant vindt. Dit kunt u aangeven met een replay op deze mail of door dit mondeling aan te geven bij Rebecca of Ellen.
We realiseren ons dat dit kort dag is, maar wie weet lukt het ons om een groepje ouders bij elkaar te
krijgen.


De Vreedzame School

Ouderavond Vreedzame School
Maandag 23 april is er een ouderavond over de Vreedzame School. De uitnodigingen zullen door de kin-deren gemaakt worden en zullen jullie volgende week ontvangen.

Gym nieuws

In week 11 en 12 hebben meerdere groepen kennisgemaakt met voetbal tijdens de gym.
Trainer Sinan Kelebek van SK-coaching geeft in IJburg meerdere sportieve activiteiten waar ook de leer-lingen van de Willibrord voor uitgenodigd zijn.

 • Meidenvoetbal in de sporthal CVT op donderdagmidda-gen van 16.00-17.00 uur van groep 5 t/m 8.
 • Meidenvoetbal in de sporthal CVT op zondag middagen van 16.00-17.00 uur leeftijd 8 t/m 14.
 • Jongensvoetbal in de sporthal CVT op zondag middagen van 17.00-18.00 uur leeftijd 8 t/m 14.
 • Zaalvoetbal jongens in de sporthal CVT op zondag avon-den van 18.00-19.00 uur.
 • Pleinsport in het Ed Pelsterpark op maandag, woensdag en vrijdag middagen vanaf 16.00 uur.Medezeggenschapsraad (MR)

Beste ouders,

Zoals al eerder vermeld is er vanaf volgend schooljaar plaats voor 1 nieuw lid voor de Medezeggenschapsraad (MR). Naar aanleiding van een oproep in de nieuwsbrief hebben 5 ouders zich kan-didaat gesteld voor de MR. We zullen dus een echte verkiezing hebben! Deze verkiezing zal plaats-vinden van 16 tot 25 april. Alle ouders zullen per mail een link met een inlogcode krijgen om hun stem uit te brengen.
De kandidaten stellen zich hieronder graag aan jullie voor!

Maurice Altena
De reden waarom ik interesse heb in de MR is omdat ik drie kinderen op school heb zitten en graag van dichtbij wil zien hoe het proces bij jullie verloopt,. Verder omdat ik zelf werkzaam in het onderwijs (VO) ben, ben ik van mening dat ik een toegevoegde waarde kan zijn.

Bastiaan Musch
Hierbij bied ik mij aan als mogelijk lid van de Medezeggenschapsraad. Mijn naam is Bastiaan Musch en ik ben de vader van Olav Tomas Musch die nu in groep 4b zit. Sinds enige jaren volg ik een studie aan de VU hier in Amsterdam met het doel om als geestelijk verzorger werkzaam te zijn. Daarvoor heb ik als zelfstandig ondernemer camera werk gedaan voor televisie en het bedrijfsleven. Als vader van mijn zoon en als bewoner van IJburg zou ik graag een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van de school. In deze veranderende tijden is het van belang door middel van dialoog te reflecteren op het onderwijs zodat de kinderen zo goed moge-lijk hun zijn toegerust aansluiting te vinden in de samenleving.

Judith Schoemaker
Ik ben Judith Schoemaker, 46 jaar, getrouwd met Rokus en moeder van Milot (9, klas 6a) en Thomas (7, klas 4b). Ik houd van samen ko-ken en eten, gezelligheid, schilderen, tennissen en zwemmen. Sinds 1,5 jaar ben ik docent bij de opleiding HBO-rechten aan de HvA. Het is enorm leuk om bij te dragen aan de ontwikkeling van de studen-ten. Eerder werkte is als stafjurist bij de rechtbank en was ik advocaat en mediator. Die laatste rol zou wel eens goed van pas kunnen ko-men als lid van de MR.

Wij zijn in augustus vanuit de Jordaan naar IJburg verhuisd. Vanaf september gaan onze kinderen naar De Willibrord. Ik wil niet alleen vanaf de zijlijn mee kijken maar ook graag een bijdrage leveren aan goed en leuk onderwijs voor onze kinderen.

Vanuit de MR wil ik meewerken aan een school waar kinderen in een fijne sfeer zichzelf kunnen zijn, hun talenten ontdekken en ontwikke-len en plezier hebben in leren. Vind jij dit ook belangrijk? Dan krijg ik graag je stem!

Eugene van Steekelenburg
Ik ben Eugène van Steekelenburg, getrouwd met Lisa van Steekelenburg en vader van Paul en Sam van Steekelenburg.
Ik werk bij een grote maritieme verzekeraar in Rotterdam. Daarnaast ben ik een fanatiek zeiler en probeer ook zo nu en dan wat aan sport te doen. Onze twee zonen zitten in groep 2b en 3b. Ze komen oorspronkelijk uit Nigeria en zijn nu bijna twee jaar in Nederland.

De school is erg belangrijk in de ontwikkeling van onze kinderen.
Als betrokken ouder wil ik graag meedenken in het beleid van de school en alles wat daar omheen hangt. Ik heb in het verleden in meerdere besturen gezeten maar heb nog geen ervaring met schoolbeleid. Met een praktische instelling en een nuchtere kijk op de zaken denk ik echter een goede bijdrage te kunnen geven aan de MR. Ik heb veel zin om mij hier voor in te zetten!

Kasper Wenneker
Laat ik mezelf eerst kort voorstellen. Mijn naam is Kasper Wenneker, 40 jaar, ik ben getrouwd met Hannah en de trotse vader van twee kinderen die beiden op de Willibrord zitten. Noah in klas 1/2C en Esmé in klas 4B. Samen wonen wij met veel plezier om de hoek van de Willibrord in de Zwanebloemlaan. Ik voel me erg betrokken bij de Willibrord en ben ervan overtuigd dat ik met mijn kennis en ervaring een goede aanvulling zal zijn op het huidige team. Toen de oproep kwam voor een nieuw lid van de Medezeggenschapsraad voelde ik mij in ieder geval meteen geroepen.
Vanuit mijn werk heb ik veel ervaring met de toetsing van nieuw beleid, het begeleiden van organisa-tieontwikkelingen en de beoordeling van financiële en juridische vraagstukken. Ik ben kritisch, con-structief, maatschappelijk betrokken maar vooral gericht op het bereiken van resultaten.
Of het nu gaat om complexe problemen of juist om meer praktische zaken die om een snelle oplossing vragen.

Ik vind het belangrijk om als lid van de Medezeggen-schapsraad een goede afweging te maken tussen de belangen van de leerlingen, de leraren en de schooldirectie. Waarbij vanuit mijn rol als oudervertegenwoordiger de nadruk uiteraard bij de belangen van de kinderen zal liggen. Ik ben bereid om me hiervoor in te zetten en hoop dan ook jullie vertrouwen te krijgen!


Spelenderwijs Engels

Lessen voor de groepen 1 t/m 4
In deze lessen maakt je kind spelenderwijs kennis met de Engelse taal. Door middel van creatieve activitei-ten op verschillende niveaus, zoals liedjes, spelletjes, dansjes, yoga, fun fitnessen en knutselactiviteiten leren de kinderen spelenderwijs Engels.

Hoe, wat & waar?
 • Elke dinsdag voor groep 1 & 2
 • Start op 24 april
 • Donderdag groep 3 & 4
 • Start op 26 april

Tijd: direct aansluitend aan school van 14:30 -15:45.
Het is fijn als er een hapje en drankje is zodat we vooraf nog even wat kunnen eten en drinken.

Prijs: 90 euro voor 10 lessen

Ophalen: Na de les zal ik de kinderen buiten bij de hoofdingang brengen. Aanmelden deze week via email: yolanda.potman@gmail.com
Beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus geef je snel op.
Graag onder vermelding van de naam & leeftijd & groep van het kind

Groetjes Yolanda Potman


Foto's

Video's

Meer informatie