Nieuwsbrief 18 januari 2018

 • Gemaakt op: 18-1-2018 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Frank Seljee
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​22-01-2018

Te laat komen
We merken dat er met regelmaat ouders zijn die te laat op school komen.
Graag het dringende verzoek om dus op tijd op school te komen. Het is voor alle partijen heel vervelend en storend als kinderen te laat de groep binnen komen. Denk aan opstarten leesbegeleiding, uitleg van de dag, instructie enz. De school is vanaf kwart over 8 open en de deuren gaan om half 9 dicht. Ouders hebben een kwartier de tijd om hun kind te brengen en even in de groep te kijken.
Als school vragen we jullie als ouders:
 • Om op tijd te komen en weg te gaan
 • Leerkrachten de ruimte te geven om ook op tijd te kunnen beginnen
 • Om een afspraak te maken als jullie iets willen bespreken met de leerkracht
Als school vragen we de leerkrachten:
 • Om ouders om half 9 te vragen de groep te verlaten.
 • Om ouders te informeren als ze stelselmatig te laat komen
Als school gaan we:
 • de leerplichtambtenaar vragen om te komen

CITO
De komende twee weken worden er in alle groepen in de ochtend CITO toetsen afgenomen. Naast de observaties, methode toetsen en bevindingen in de groep is de CITO een meetmoment om te kijken waar de kinderen staan in hun cognitieve ontwikkeling.
We willen jullie vragen hier rekening mee te houden met afspraken zoals huisarts, tandarts ect.

Stand van zakengesprekken
In de week van 12 maart zijn de stand van zakengesprekken. Deze gesprekken zijn op dinsdagmiddag en donder-dagmiddag en avond.

Aandachttraining
De aandachttrainingen zijn begonnen voor de groepen 3, 4 en groep 6a.
De training bestaat uit 8 weken waarin elke week de aandacht gericht wordt op:
Waarnemen, adem, beweging, gevoelens, geheugen, rust-onrust, houding t.o.v. jezelf en ander, etc.

Wat kunnen de leerlingen zoal leren tijdens de trainingen?
Concentreren. En erachter komen als ze dit niet doen. Door regelmatig te stoppen met doorgaan en te ‘zitten met de aandacht van een kikker’ leren kinderen snel te schakelen tussen ‘doen ‘en ‘niet doen’ Merken wanneer je afge-leid bent en weten hoe je terug kunt keren is de basis van elke concentratie. Dit zijn een van de vele vaardigheden die de kinderen leren tijdens de aandachttraining. De lessen duren +/- 30 min. en worden gegeven door Mirjam Blok (leerkracht groep 3a) De leerkrachten geven gedurende de week 10 min. oefeningen in de groep. De lessen sluiten aan bij de vreedzame school lessen.

De afgelopen twee weken zijn de kinderen bewust geworden dat je adem en je lijf je beste vrienden zijn. Het bewust worden van je adem doen we door te laten ervaren hoe je ademt als je, je heel groot maakt of als je, je heel klein maakt. De kinderen ervaren hoe je lijf reageert op het aanspannen en weer loslaten en kunnen zo taal geven aan dat wat ze voelen. De doelen waar we de komende twee weken aan werken zijn:
 • Ik ben bewust van wat ik proef, ruik en hoor.
 • Ik weet wat ik voel en kan dit benoemen.
Mirjam


Nieuws vanuit de Gym
In week 3 en 4 krijgen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 tijdens de gymles een kennismakingsles dans.
Deze lessen worden verzorgd door Jonathan Laret van IJdance in IJburg.
De leerlingen die geïnteresseerd zijn in deze sport worden uitgenodigd om mee te doen aan een GRATIS naschools dansproject.

Wanneer:
Op 10 dinsdagen met ingang van dinsdag 6 februari. De inloop is van vanaf 14.30 uur en de les duurt tot 15.30 uur.

Locatie:
Gymzaal CVT
Ed pelsterpark 8
IJburg Amsterdam


Kinderoefentherapie IJburg en de Willibrord

Een heel aantal kinderen die op de basisschool de Willibrord zitten, hebben al baat gehad bij de schrijftijgertraining door oefentherapie IJburg. Mogelijk heeft uw zoon of dochter hier ook baat bij.

Wat kunt u doen als uw kind onleesbaar schrijft, dansende letters maakt, langzaam schrijft, niet goed stil kan zitten, continue van de stoel valt of alsmaar op de stoel wipt?

Over-beweeglijke kinderen, maar ook een gespannen houding tijdens het werken aan een tafel, kunnen tot problemen leiden bij het schrijven. Ook komt het voor dat kinderen moeite hebben met leren zwemmen, fietsen of balspellen. Jezelf aan- en uitkleden, tandenpoetsen, met mes en vork eten, veters strikken, met een pen schrijven etc. Het lijkt allemaal zo gewoon dat kinderen deze motorische vaardig-heden leren. Voor sommige kinderen is dit echter niet zo gewoon. Deze kinderen hebben nou precies dat steuntje in hun rug nodig om te zorgen dat ze niet achter raken op school of hun zelfvertrouwen vermindert door onzekerheid over hun prestaties.

De schrijftijgertraining is een training gericht op het verbeteren van de automatisering en kwaliteit van de schrijflet-ters. Kinderen krijgen tussen de 12 en 20 behandelingen als ondersteuning bij het eigen maken van de letters, goed pengreep en zithouding. Afsluitend een diploma en presentje voor het harde werken en wekelijks 10 minuten huiswerk maken.

Bij elke leeftijd horen bepaalde vaardigheden. Als u twijfelt of uw kind daar aan voldoet of wanneer u een vermoe-den heeft dat er problemen zijn in de motorische ontwikkeling en daar last van heeft op welke manier dan ook, kunt u contact opnemen met een kinderoefentherapeut. Uw kind wordt dan geobserveerd en onderzocht. Aan de hand hiervan kan worden vastgesteld of de motorische ontwikkeling goed verloopt. Indien kinderoefentherapie is geïndi-ceerd, stelt de therapeut een behandelplan op. Het is dan vaak mogelijk dat de behandeling op school plaats kan vinden. Het doel van de behandeling is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen sociale- en fysieke omgeving. Aangezien kinderen zich de motorische vaardigheden spelenderwijs eigen maken, is in de therapie spelen en het beleven van plezier een algemeen uitgangspunt.

Kinderoefentherapie wordt vergoed door alle zorgverzekeraars. Hiervoor is meestal een verwijzing kinderoefenthe-rapie Mensendieck/Cesar nodig.

Voor meer informatie neem contact op met: 
Rosa Jongsma en Ianthe van Eekeren, 
oefentherapeuten Cesar/Mensendieck en Kinderoefentherapeut Praktijk aan de 
Maria Austriastraat 117
www.oefentherapie-ijburg.nl 
06-16963225 
info@oefentherapie-ijburg.nl


Foto's

Video's

Meer informatie