Nieuwsbrief 16 februari 2018

  • Gemaakt op: 16-2-2018 01:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Frank Seljee
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​15 februari 2018

Onderzoek naar het creëren van verbinding tussen ouders onderling. 
Ouderbetrokkenheid heeft al op een jonge leeftijd direct invloed op de schoolprestaties en het sociaal gedrag van kinderen ten opzichte van leeftijdsgenoten en volwassenen. Maar, ouderbetrokkenheid gaat ook over een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders voor het sociale gebeuren in en rond de klas, met het oog op het welzijn van ieder kind in de groep. De verbinding tussen ouders onderling ver-groot die gezamenlijke verantwoordelijkheid. In de afgelopen jaren hebben wij als school ervaren dat wij hier nog meer aan kunnen verbeteren. Wij zien het belang van de verbinding tussen de ouders onderling en willen graag weten hoe de school dat kan versterken.

Het werkteam diversiteit van de Willibrordschool, Lina Hassan en Mirjam Blok, heeft afgelopen week ou-ders gesproken tijdens een groepsbijeenkomst. De groepsbijeenkomst werd ook bijgewoond door Ellen Scheermeijer. De onderzoekers hadden uit iedere klas twee ouders geselecteerd. Het doel van het ge-sprek was om te achterhalen welke wensen er bij de ouders leven rondom verbinding en wat zij willen dat de school doet om de verbinding tussen ouders onderling te versterken. De uitkomsten van het ge-sprek zijn voor de school belangrijk en worden gebruikt bij het maken van de jaarplanning en verbetering binnen de organisatie.

Aansluitend op dit onderzoek voert Joyce Standaert, afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, ook een onderzoek uit met enkele leerlingen uit de groepen 7 en 8. Joyce doet onderzoek naar hoe leer-lingen van de Willibrordschool naar onderlinge verschillen kijken en perspectief innemen.

De leden van het werkteam diversiteit zijn: Lina Hassan, Lio groep 3a, Dr. Marianne Boogaard werkzaam bij het Kohnstamm instituur UvA, Melanie Geensen en Mirjam Blok

Gymnieuws
In week 6 hebben de leerlingen van de groepen
3, 4 en 7 tijdens de gym kennisgemaakt met judo. Kinderen die geïnteresseerd zijn in deze sport kunnen een gratis proefles bij Judoschool van Heest aanvragen.
Info: www.judoschool.nl

SE Dag, de opvang tijdens de studieweek
In de bijjlage: informatie over de SE-dag.


Foto's

Video's

Meer informatie