Schooltijden

​​De Rosaschool heeft een continuerooster: maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 14:00 uur.
De deur gaat om 8:20 uur open. 
Er is geen tussenschoolse opvang meer. Rond 12:00 uur eten alle kinderen een broodje in de klas, samen met de leerkracht. Daarna spelen ze een kwartier buiten.​

De Voorschool heeft 2 groepen: 
Ochtend-groep: 08:15 uur - 11:45 uur
Middag-groep:   12:15 uur - 14:45 uur
Leidsters: Jamila Ghazaoui, Derya Samur-Yildnaz, Marjoleine Pakker, 
Marianne Jainulla en Mary-Lin Djojosoetirto

Op tijd komen
Om op tijd met de les te kunnen beginnen, is het van belang dat de kinderen voor half 9 in de klas zijn. Ze beginnen dan rustig en geconcentreerd aan de dag. Een kind dat te laat komt, verstoort de les.
Te laat?
Als een kind na half 9 binnenkomt, krijgt hij of zij een ´te laat-briefje´ mee naar huis. Wij vragen de ouders dit te ondertekenen en mee te geven aan uw kind. Door hierin samen te weken, leren we het kind op tijd te komen. Zijn er ernstige redenen waarom uw kind niet op tijd kan komen, neemt u dan contact op met de school.

Afwezig? Graag even bellen
Als uw zoon of dochter niet naar school kan komen (ivm ziekte bijv.) of later komt, vragen we u tussen 8:00 en 8:15 uur te bellen. Ons telefoonnummer is 020 – 636 87 26.
Ook als uw kind niet mee kan doen met gym- of zwemles, is het belangrijk om dit aan ons door te geven.

Bereikbaar
Geeft u alstublieft het juiste telefoonnummer, waarop u onder schooltijd te bereiken bent, door aan de administratie zodat we u in geval van nood kunnen bellen.