Team

​​​​​Het team van de ROSA Basisschool bestaat uit enthousiaste leerkrachten en ondersteunend personeel.
Directeur E. Uyar

Onderbouw:
Groep 1-2: Ingeborg Peter / Hellen Kalter
Onderwijsassistenten: Rabia el Basraoui / Edith van der Woude
VVE-coördinator: Ingeborg Hoogstraten/Mieke Bronkhorst
Groep 3: Wilanja de Vries / Anneloes Kat
Onderwijsassistent: Edith van der Woude 
Groep 4: Ingeborg Hoogstraten / Annemarie Heres/Lout Verbeek
 
Bovenbouw:
Groep 5: Marlieke Herinckx / Marlies Samsom
Groep 6: Paul Andree / Marian Tuyp / Kirsten Goede
Onderwijsassistent: Marleen Slagveer
Groep 7: Heidi Wezer / Kirsten Goede
Groep 8: Bea Wissingh / Nanda van Riel
 
Intern begeleiders: Mieke Bronkhorst / Monique Ouwerkerk
 
Vakleerkrachten:
Gymnastiek: Thijs Nooitgedagt
Identiteitsbegeleiding: Melissa Bakker
 
Ondersteunend personeel
Administratie/Conciërge: Jacqueline Andrea 
Management ondersteuning: Jozé Ammerlaan
 
ROSA VOORSCHOOL

Voorschoolteam: Derya Samur-Yilmaz / Marjoleine Pakker / Marianne Jainulla / Mary-Lin Djojosoetirto

Organisatie: 
Centraal Bureau Combiwel 
Postbus 36198 
1020 MD Amsterdam
Bezoekadres: 
Disketteweg 16
1033 NW Amsterdam
Telefoon: 020- 4350955

Oudercontactmedewerker 
Corina Brugman 
Telefoon: 020-6368726
Aanwezig op ma en do

Ouder- en kindadviseur Basisschool
Marjolein Hess
Telefoon: 06-21182068
Aanwezig op ma, woe en do (ochtend)

Oudercontactmedewerker voorschool
Khadija Elouahmani
Telefoon: 06-19283105
Aanwezig op ma

Externe deskundigen die regelmatig in de school zijn:
Kinderfysiotherapeute: Annelieke Methorst
Orthopedagoge: Marilou van Ginkel

Schoolarts
Ester Batelaar
schoolverpleegkundige
Joke Kooijman
Wingerdweg 52
1032 AN Amsterdam
Telefoon: 020-5555736 of 020-5555836

Schooltandarts
Karin Willemsen
T 06-45766010 / 020-6317338
of de centrale tandartsdienst​​