Notulen MR vergadering 13 december 2017

  • Gemaakt op: 18-1-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Notulen MR vergadering
Datum: 13 december 2017
Tijd: 16.00-18.00 uur
Aanwezig: Rosien, Renee, Rafia, Fadila, Naima en Jeffrey

- Opening vergadering door Rosien.
- Notulen vastgesteld.

Rol GMR
De GMR bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. Marieke is namens de Lukasschool en drie andere Asko-scholen contactpersoon en zit in de GMR.
Wanneer er beleidszaken of organisatorische punten zijn, kan Marieke dit in de GMR bespreken.
Voorwaarde is wel dat het ook moet spelen bij de overige scholen.
Vergaderstructuur: 5x per jaar MR met bestuur en 2x per jaar MR met de Raad van Toezicht.
Notulen hiervan zijn openbaar en staan op de Asko site.
Asko breed is er ook een aanbod van MR cursussen. Meer info volgt hierover.

Reglement MR
Dit reglement is voor alle Asko-scholen. Hierin staat alles duidelijk beschreven. De MR geleding moet hiervan goed op de hoogte zijn. Is ook getekend door directeur en MR. Zelf moeten wij nog een document maken waarin ons eigen huishoudelijk reglement staat beschreven.

Taalplan
Het taalplan is bekeken en er is feedback gegeven aan het leerteam taal/taalinnovator.

Stakingsdag
Geen klachten vanuit de ouders.
Wellicht zullen er nog meer stakingsdagen volgen.
Wordt vervolgd.

Ouderportaal
Nog niet alle toetsen zitten erin, bijv Engels ontbreekt.
Parro: vaste afspraak is dat leerkrachten elke twee weken een bericht sturen.
Afhankelijk van leerkracht kunnen ouders reageren op privéberichten. Ouders kunnen niet reageren
mededelingen.
Er zijn groepsappen via Parro aangemaakt of via de klassenmoeders.
Verder loopt het goed.

Zelf fiatteerschool
Wanneer er extra ondersteuning (hulp) aanvraagt wordt voor een kind moet de school eerst een groeidocument invullen. Nu is de Lukasschool een 'zelf fiatteerschool' en dat betekent dat de school de extra ondersteuning eerder kan inzetten en de school dus niet hoeft te wachten. Er is nu een nieuwe passend onderwijsondersteuner aangesteld voor Passend Onderwijs en zij zal dit samen met de interne begeleiders gaan doen/vormgeven.

Update innovatoren
1 x in de zes weken is er een bijeenkomst met de innovatoren. De vijf kernwaardes worden gekoppeld aan de vakken waar de innovatoren mee bezig zijn. In school moet dit meer zichtbaar worden voor team en ouders. Hoe houden we ouders op de hoogte van deze ontwikkelingen? Dit zijn punten die ook worden besproken.
Op 16 januari inspiratieavond : workshops innovatoren voor ouders.

Leerlingraad
Uit de groepen 5 t/m 8 zijn leerlingen gekozen die de leerlingraad nu vormen. Samen met Marieke en Sebastiaan vergaderen ze 1x in de 6 weken over zaken waar de kinderen mee komen.

Rondvraag
- Plusklas: ouders willen graag een plan zien.
- Pleinwachters: pedagogische aanpak niet volgens de regels. Klachten van kinderen over de
aanpak. Ouders hiervan door verwijzen naar de directie. De pleinwachters zullen allen een cursus
gaan volgen over pedagogisch handelen. Aicha zit hier ook bij.

Agendapunten voor 22 januari
- Schoolplan (van te voren op papier zetten: behouden, vernieuwen of totaal iets nieuws)
- Huishoudelijk reglement opstellen MR Lukasschool

Foto's

Video's

Meer informatie