Nieuwsbrief april 2018

 • Gemaakt op: 8-4-2018 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Amsterdam, april 2018 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Onze schoolbrede thema maand 'Smaak te pakken' is deze week van start gegaan en we sluiten het af op woensdag 25 april. We werken veel samen met de stadsboerderij Osdorp en Esther Boukema (initiatiefnemer Smaak te pakken). Alle groepen krijgen een kookworkshop in de stadsboerderij en daarnaast zijn er leuke lessen in de klassen. Kortom: veel aandacht voor gezondheid en gezond eten! De leerkrachten zullen u op de hoogte houden via Parro en er worden leuke foto's geplaatst om de social media kanalen en ons tv scherm in de hal. Zo blijft iedereen op de hoogte van alles!

Tijd voor een update van de Lukasschool. 

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Juf of meester ziek en dan?
Vorig jaar hebben wij dit stuk in de nieuwsbrief geplaatst. Deze kwestie is nog steeds urgent en vandaar kiezen wij ervoor om deze tekst nog een keer te delen met u. De directie probeert samen met het team naar geschikte oplossingen te zoeken om collega's te vervangen. Het gebeurt nog weleens dat er om 07.00 uur nog een vervanger geregeld moet worden. Het is fijn dat dit lukt, maar het is dan niet meer mogelijk om ouders op de hoogte te stellen dat er een vervanger is. Wij vragen hiervoor begrip van u.

Leerkrachten zijn gelukkig ook mensen en worden wel eens ziek. Wanneer je in een klas met 25 kinderen werkt, is het risico van ziek worden iets groter dan wanneer je als boswachter in het bos werkt. Gelukkig hebben wij op school veel collega's die extra bij willen springen.

Ziek zijn is niet iets nieuws of van de laatste tijd.  Maar er zijn wel een aantal zaken die het nu lastiger maken dan vroeger. 

We zetten deze voor u op een rijtje:
- Door de bezuinigingen zijn de klassen groter geworden. Indien er 30 kinderen in een lokaal zitten en er komen een aantal leerlingen bij van een zieke leerkracht, dan wordt het stapelen en dat is niet gewenst.
- Door de bezuinigingen zijn er minder "loslopende" collega's in de school. Het woord "loslopende"  klinkt oneerbiedig en is ook niet op zijn plaats. De leerkrachten zonder een vaste klas werken in de schakelklas of als interne begeleider. Als zij vaak moeten invallen dan heeft dat natuurlijk invloed op de doorgaande lijn in de zorg en de kwaliteit van het onderwijs.
- De directie voor de klas? Tja, dat kon eigenlijk twintig jaar geleden al niet maar dat deden we wel. Nu kan het eigenlijk ook niet.
- Openbare scholen hebben nu geen last van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), omdat dat zij nog echte ambtenaren zijn. Bijzondere scholen (bijvoorbeeld Rooms Katholiek, Protestants Christelijk, Bijzonder neutraal of Islamitisch) hebben wel last van de WWZ.

Maar het allerbelangrijkst is gewoon het feit dat er in het algemeen onvoldoende leerkrachten (dus ook invallers) zijn!

Dit geldt niet alleen voor de grote steden, maar ook voor de scholen daarbuiten. Het beroep van leerkracht is een mooi beroep. Alleen je kunt niet iedereen zo maar voor een groep kinderen zetten. Er worden - terecht - hoge eisen aan de instroom op de PABO's (leerkrachtopleiding) gesteld. Maar als de instroom vermindert, de uitstroom van oudere leerkrachten toeneemt en diegenen die blijven werken in het onderwijs steeds meer parttime gaan werken dan … U kunt raden waar dat naar toe gaat. Inderdaad een lerarentekort.

Dat tekort is niet in een keer opgelost.  De politiek en de organisaties van de werkgevers en de werknemers hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheid in deze. Indien zij niet snel met adequate oplossingen komen, dan zal het lerarentekort de komende jaren in het basisonderwijs toenemen. Er zullen dan geen invallers zijn voor een korte periode, maar ook niet meer voor een langere periode (denk aan zwangerschapsverlof). Het probleem zal dus nog groter worden.

We proberen altijd eerst een invaller te zoeken, maar mocht deze er niet zijn dan is de keuze aan ons om te gaan verdelen. We hopen door deze uitleg meer begrip te krijgen voor de situatie.

Ophalen kinderen
We hebben vele naschoolse activiteiten in school. Dit is fijn voor alle leerlingen van de Lukasschool. Het is de bedoeling, dat u uw kind na afloop van de activiteit ophaalt. Wij merken dat ouders steeds eerder hun kind op willen halen met als gevolg dat wij constant de deur moeten openen of dat er ouders in school wachten. Dit werkt voor ons niet prettig en wij willen u ook vragen buiten te wachten totdat het tijd is om uw kind op te halen. We zullen dan de deur opendoen voor u. Dank voor de medewerking.

Verhuizen?
Mocht u gaan verhuizen dan horen wij dit graag. U kunt dit doorgeven bij de administratie of door een mail te sturen naar lukas.info@askoscholen.nl.

Buitenschoolse opvang (BSO) Lukasschool - Impuls
Zoals u weet hebben wij onze eigen BSO (in samenwerking met Impuls) in school. Dit is ideaal voor elk kind, omdat er een duidelijke doorgaande lijn voor uw kind gecreëerd is. Er zijn nog plekken vrij op enkele dagen.

Mocht u gebruik willen maken van deze opvangmogelijkheid dan kunt u dit ook kenbaar maken bij hen. Wij hopen u te verwelkomen. U kunt zelf contact opnemen met planning&plaatsing. Zij zijn bereikbaar op telnr. 020-515 88 00. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u langslopen bij de directie.

Schoolreisje
Op donderdag 26 april gaan de groepen 1/2, 3, 4, 5, 6 en 7 op schoolreisje naar attractiepark de Efteling in Kaatsheuvel.

De schooltijden voor deze dag worden eenmalig gewijzigd. De kinderen worden vroeger op school verwacht.

Op donderdag 26 april gaat de eerste bel om 7.45 uur. De tweede bel zal gaan om 7.50 uur alle kinderen moeten dan in de klas aanwezig zijn. De kinderen krijgen dan nog de laatste informatie van de groepsleerkracht. De bussen staan om 8.00 uur voor. De bussen gaan om 8.15 uur rijden. Niet op tijd op school is helaas niet mee op schoolreisje, want wij kunnen niet wachten.

Wij zouden het leuk vinden als u uw kind komt uitzwaaien als de bussen vertrekken.

De bus vertrekt 16.00 uur uit de Efteling en zal naar verwachting ongeveer 17.30 uur weer aankomen op school. Dit is echter wel afhankelijk van de verkeerssituatie.

Let op: dit houdt in dat uw kind later terug is op school.

Wilt u uw kind voor deze dag voorzien van voldoende drinken. Het is een lange en vermoeiende dag voor de kinderen dus extra drinken is noodzakelijk. Een bidon of flesje water is altijd handig.

Ook moeten de kinderen fruit en een lunchpakket meekrijgen bijvoorbeeld in een rugzak. Geef geen geld, snoep of waardevolle spullen mee.

Houdt u ook rekening met eventuele weersomstandigheden, denk aan regenkleding en/of zonnebrandcrème.

We gaan er een leuke dag van maken! De dag erna hebben de kinderen meivakantie.

Bibliotheek
Er is door een grote groep ouders enthousiast gereageerd op onze laatste oproep. Er hebben zich 16 ouders gemeld om de schoolbibliotheek te gaan draaien. Dit is erg fijn!!  We zijn altijd op zoek naar extra ouders. Bent u in de gelegenheid te helpen dan kunt u dit aangeven bij juf Desiree van groep 4a of haar een mail sturen (d.companje@askoscholen.nl). Het is geen moeilijk werk en u krijgt uitleg hoe alles werkt.

Ontbijtkracht: Krachtige kinderen op de Lukasschool
Op 10 april doen de groepen 5&6 en op 11 april de groepen 7&8 mee aan Ontbijtkracht. Vakkrachten geven vanuit KinderResto ontbijtworkshops aan de kinderen. Tijdens de workshops staan plezier, zelf doen én een gezonde leefstijl centraal. Door het geven van workshops leren de kinderen over het belang van ontbijten en vooral dat het maken ervan eenvoudig en leuk is. Dit maakt dat de impact verder reikt dan enkel gezellig samen ontbijten.

Door goed, gezond en lekker te ontbijten begin je de dag goed. Maar niet iedereen wil iedere dag hetzelfde eten. Het is veel leuker om een beetje af te wisselen. Na afloop van de workshop krijgen alle kinderen daarom een pakket mee naar huis. Hierin zit onder andere het KinderResto kookboek en ingrediënten om thuis zelf nog 4 ontbijtjes te kunnen maken.

Waarom ontbijtkracht?
In de week van 9 t/m 13 april geeft KinderResto op totaal 84 basisscholen verdeeld over 41 steden gezonde ontbijtworkshops. In één week ervaren 8500 kinderen die mogelijk opgroeien in een achterstandsituatie hoe leuk en eenvoudig het is om een ontbijt klaar te maken.
Meer info kunt u vinden op: www.kinderresto.nl.

Personeel 

 • Juf Marieke (groep 8a) is zwanger en zal voor de meivakantie met verlof gaan. Meester Joris gaat haar vervangen en is inmiddels gestart en ze zullen samen in groep 8a staan.
 • Juf Marijke (groep 3b) vervangt op dit moment juf Joyce van Haeften. Juf Joyce is volledig hersteld, maar vervangt op dit moment juf Pauline (gr 1/2 A).
 • Juf Maya is helaas van de trap gevallen en heeft een gebroken rib en gekneusde ribben waardoor ze even niet in staat is te werken. Juf Tanja Hackmann zal Maya vervangen in groep 4b en groep 1/2 A de komende periode.
 • Meester Bart is ziek en wordt vervangen door juf Cathy.
 • Juf Renée is volgende week in de middag weer op school en zal rustig aan weer terugkomen. Juf Eline vervangt haar.

Belangrijke data
Via deze link naar onze website komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar.   

De vrije dagen (voor leerlingen):
- studiedag donderdag 14 juni 2018
- studiedag vrijdag 15 juni 2018

Sportdag = Koningssportdag
Ook dit jaar zal meester Sjoerd de sportdag voor groep 1 t/m 8 organiseren op dezelfde dag als de Koningsspelen, nl. op vrijdag 20 april. Op deze zijn er veel scholen in Nederland, die ter ere van de verjaardag van onze koning hun sportdag organiseren.

De sportdag is op de velden van De Pirates en we gaan er met alle kinderen en hulpouders een mooie dag van maken.

We sluiten de sportdag dit jaar af met een gezamenlijke sportieve lunch en we zullen gaan dansen op het nieuwe koningsspelen lied van Kinderen voor Kinderen. Er is elk jaar zelfs een speciaal Koningsspelen dansje.

Meer info volgt via meester Sjoerd, maar zet de dag vast in uw agenda, want wij hebben veel hulp nodig deze dag.

Traktaties
De kinderen laten zich dit jaar weer graag verrassen met gezonde traktaties als er iemand jarig is. Maakt of koopt u alstublieft geen andere traktaties voor het team. Wij houden ook van gezond! Op zoek naar inspiratie? Er staat bij de administratie een rode map met leuke en vooral gezonde ideeën.

Facebook/ Twitter/ Parro
Heeft u de Lukasschool al toegevoegd als vriend op Facebook of volgt u de school al via Twitter of inmiddels al via Parro? Doe het vandaag nog, zo bent u altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes in school. We posten regelmatig leuke foto's, filmpjes en korte nieuwsberichten of we gaan zelfs 'live' (via Twitter) bij activiteiten. Een mooie mogelijkheid om toch 'live' aanwezig te zijn bij bijvoorbeeld een Open podium van uw kind(eren).

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal zes keer per jaar.
De overleggen zijn op:

 • 30 mei
 • 9 juli

Wilt u bijvoorbeeld een agendapunt inbrengen voor een vergadering? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact op te nemen met de voorzitter (Rosien Schipper) via de mail.

Mail: lukas.mr@askoscholen.nl

Notulen van de vorige vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter. De laatste notulen worden op de website geplaatst. U kunt ze hier (via een link) vinden.

Aanmelden broertje of zusje 
U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. U ontvangt het formulier zodra uw kind 2,5 jaar is.

Lever het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier in op de basisschool van uw eerste voorkeur. U ontvangt van de school een bewijs van aanmelding. Geen aanmeldformulier ontvangen? Gebruik dan het via deze link: blanco aanmeldformulier. 

Belangrijk om te weten:

Uw kind is geboren tussen:Aanmeldperiode schooljaar 2018/2019
1 september 2014 - 31 december 2014tot en met 8 maart 2018
1 januari 2015 - 30 april 2015tot en met 1 juni 2018
1 mei 2015 - 31 augustus 2015tot en met 1 november 2018

 

Broertjes en zusjes van kinderen die al op de Lukasschool zitten moeten óók het formulier inleveren. Zij worden niet automatisch geplaatst.

De schoolvakanties en de vrije dagen voor dit schooljaar (2017-2018)

 De eerste dagDe laatste dag
Herfstvakantie21 oktober 201729 oktober 2017
Kerstvakantie22 december 2017 vanaf 12.00 uur7 januari 2018
Voorjaarsvakantie22 februari 20184 maart 2018
Pasen30 maart 20183 april 2018
Meivakantie27 april 201813 mei 2018
Pinksteren maandag 21 mei 2018maandag 21 mei 2018
zomervakantie20 juli 20182 september 2018

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team

Assia Mouhouti & Sebastiaan van Huet, directie Lukasschool

P.S. Als u vragen heeft, of u heeft gewoon behoefte om eens langs te komen voor een gesprek, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.

 

 

Juf of meester ziek en dan? , schoolreisje, sportdag, ontbijtworkshops, schoolbrede thema maand Smaak te pakken

Foto's

Video's

Meer informatie