Nieuws van de leerlingraad

 • Gemaakt op: 28-11-2017 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur: Ehyeme en Anissa
 • |
 • Fotograaf:  

Nieuws van de leerlingraad

Wij zijn voor de eerste keer bij elkaar gekomen. Wel spannend om zo officieel met elkaar te overleggen met meester Sebastiaan en juf Marieke erbij. We hebben onszelf voorgesteld en onze speerpunten besproken:

 • Mustafa (ipv Imran) van groep 6b, wil de school graag leuker maken. 
 • Jamila van groep 7b, wil graag het pesten en plagen op school aanpakken.
 • Anissa uit groep 8a, wil graag de school beter te maken. Ik wil graag nadenken over manieren om leren leuker te maken en meedenken over schooluitjes.
 • Ehyeme van groep 8b, wil ook graag meedenken over de school. Kijken hoe we de school gezelliger en het leren leuker kunnen maken.
 • Issam uit groep 7b, wil graag het verschil maken tussen pesten en plagen op school. Het is belangrijk dat de band in de klas sterker wordt.
 • Marouane van groep 6a, wil graag nadenken over het gezond eten beleid op school. Bedenken wat de mogelijkheden zijn rondom traktaties en fruit/brood.
 • Jilani uit groep 5b, wil zich inzetten voor langer buitenspelen en zich vooral richten op verschillende buitenspeellocaties.
 • Umut ( groep 5a), wil zorgen voor meer tijd voor weektaken, meer ruimte op de dag.

Er is door alle leden gestemd: Jamila is gekozen tot voorzitter en Ehyeme/Anissa tot secretarissen. Daarna hebben we kort besproken hoe de vergaderingen eruit gaan zien.

De komende weken zullen we met elkaar een ideeënbus knutselen zodat iedereen zijn/haar ideeën met de leerlingenraad kan delen.

Het was een spannende bijeenkomst vol informatie, we hebben erg veel zin in de eerste officiële vergadering.

​Leerlingraad

Foto's

Video's

Meer informatie