Ouderbijdrage

De ouderbijdrage
De ouderbijdrage is door de MR vastgesteld op € 50,- per kind. Heeft u drie kinderen of meer op school dan betaalt u voor het derde kind (en elk volgende kind) €25,- i.p.v. €50,-.
Dit is inclusief het schoolreisje en een deel van het schoolkamp van groep 8. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar bij inschrijving wordt gevraagd of de ouder de ouderbijdrage wil betalen en deze afspraak is bindend. Ouders die problemen hebben met het betalen van de ouderbijdrage kunnen overleggen met de voorzitter van de ouderraad.
Het is mogelijk om een scholierenvergoeding aan te vragen waarmee u oa. de ouderbijdrage kunt betalen.
Meer informatie kunt u op website van de gemeente Amsterdam vinden. 

De ouderbijdrage kan bij de administratiebalie van onze school contant worden betaald of overgemaakt worden op de rekening van de ouderraad, NL72 INGB 0668. 8371. 01 o.v.v. de naam en de groep van de leerling. Als de vrijwillige bijdrage niet of maar gedeeltelijk wordt betaald, kan de school besluiten dat een leerling niet mee mag doen met bepaalde activiteiten. De school moet dan wel tijdens de activiteiten voor opvang zorgen.
De ouderbijdrage is jaarlijks vanaf 1 januari € 25,- als een leerling in de tweede helft van het schooljaar instroomt.​

De ouderraad bestaat uit maximaal 12 leden en houdt zich bezig met het bedenken en organiseren van diverse activiteiten die het onderwijs ondersteunen en alle jaarlijkse feesten. De ouderraad is belangrijk in school en neemt de leerkrachten veel organisatorisch werk uit handen. De ouderraad int en beheert de ouderbijdrage
waarmee alle extra activiteiten worden bekostigd, zoals schoolreisjes, feesten, excursies, Artisbezoek, voorstellingen en alle andere zaken, die een school net even leuker maken. De ouderraad is altijd op zoek naar nieuwe leden en ouders kunnen zich via de leerkracht aanmelden.